Društvo

26.03.2020
25

CGO: UKLONITI WEB APLIKACIJU CRNAGORAKORONA.COM I PROCESUIRATI NJENE KREATORE

Prenosimom saopštenje Centra za građensko obrazovanje.Centar za građansko obrazovanje (CGO) juče je uputio pojedinačne inicijative Vrhovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da po službenoj dužnosti preduzmu sve propisane radnje i mjere u cilju suzbijanja daljeg korištenja nedozvoljene web aplikacijehttps://www.crnagorakorona.com/home.  Ova aplikacija je kreirana tako da generiše lične podatke građana i građanki Crne Gore, čiji se identiteti (imena, prezimena i adrese) objavljuju na internet stranici Vlade Crne Gore, a kojima su izdata rješenja o obaveznoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana zbog COVID19. Generisanjem ovih podataka ulazi se u zonu krivične odgovornosti kreatora i administratora web aplikacije jer se time direktno krši niz međunarodnih dokumenata i crnogorskih zakona, poput Evropske konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama,Zakona o potvrđivanju Konvencije o računarskom kriminalu, Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o informacionoj bezbjednosti, Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o zdravstvenoj zaštiti Crne Gore, kao i službene izjave Evropskog odbora za zaštitu ličnih podataka od 19. marta 2020, a koja se odnosi na obradu ličnih podataka u kontekstu COVID19. Napominjemo da navedena web aplikacija sadrži i aktivaciju geolokacije, putem koje značajan broj građana i građanki Crne Goredolazi u situaciju da zbog straha i neznanja zbog tekuće situacije aktivacijom geolokacije dozvoli sopstveno praćenje od strane lica koja upravljaju tom aplikacijom. Stav CGO-a da je mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za suzbijanje zaraznih bolesti Vlade Crne Gore, a koji se odnosi na objavljivanje ličnih podataka lica kojima je izrečena naredba za saoizolaciju neustavna, nezakonita, protivna evropskom standardu prava na privatnost a predstavlja i vid sistemskog kršenja ljudskih prava. Na žalost, već sada se pokazuje da je objavljivanje ličnih podataka lica koja se nalaze u samoizolaciji poslužilo pojedincima za određene zloupotrebe tih podataka što povlači krivičnu odgovornost i aktera donošenja ovakve odluke, kao i kreatora i administratora ove aplikacije, a što je CGO detaljno potkrijepio u inicijativama upućenih nadležnim organima. CGO još jednom apeluje da se solidarnošću i jedinstvom borimo protiv koronavirusa. Zato je posebna obaveza nadležnih da preispitaju ovaj slučaj i sprovedu sve radnje kako bi zaštitili građane i građanke Crne Gore, odnosno spriječili dodatno kršenje ljudskih prava, ali i viktimizaciju onih čija je privatnost narušena. (saopštenje Tamare Milaš, koordinatorke programa Ljudska prava u CGO-u) 

Podijeli na: