Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Arhiva

26.05.2014
1092

SKUPŠTINA U SRIJEDU

Sjednica Skupštine opštine Kotor biće održana u srijedu 28. majas početkom u 9 sati u palati Bizanti.
Na dnevnom redu petnaestog zasijedanja gradskog parlamenta, nakon usvajanja Zapisnika sa XIV sjednice, biće: Predlog odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, Predlog odluke o davanju saglasnosti  na postizanje poravnanja u parničnom postupku P. 562/13 koji se vodi pred Privrednim Sudom u Podgorici, Predlog odluke o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnostima (kat. parc. 388/2, 389/2, 387/8, 387/9) sve KO Lastva Grbaljska radi privođenja namjeni prilaznog puta ka UP 2 po Detaljnoj razradi lokacje za konvertorsko postrojenje I Trafostanicu – Lastva Grbaljska, Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taxi prevozu, Nacrt odluke o utvrđivanju i načinu obračuna naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, Informacija o ostvarenju budžeta Opštine za prva tri mjeseca, Predlog odluke o  usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor za 2013. godinu, Predlog odluke o  usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Kotor“ Kotor za 2013. godinu, Predlog Odluke o  usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2013. godinu sa Programom rada i finansijskim Planom za 2014. godinu, Nacrt opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava, Izvještaj o radu Crvenog krsta, Izbor i imenovanja (imenovanje Opštinske Izborne Komisije i imenovanje članova Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija" Kotor, imenovanje članova Odbora direktora DOO „Komunalno  Kotor“ Kotor, imenovanje člana Savjeta JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, imenovanje člana u Skupštini Turističke organizacije Kotor, imenovanje članova Savjeta za upravljanjem područja Kotora i odbornička pitanja i odgovori. Radio Kotor direktno će prenositi zasijedanje gradskog parlamenta. 
foto Mosquito 
 
 
Podijeli na: