Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Arhiva

02.05.2014
1155

KRAJNJE VRIJEME ZA ZAŠTITU MORINJSKIH IZVORA

Buduća hercegnovska deponija Duboki do od svih mogućih lokacija ubjedljivo je najgore rješenje po mogućim uticajima na vodoizvorišta i životnu sredinu - ocijenjeno je na okruglom stolu posvećenom zaštiti Morinjskih izvora. Na skupu, koji su u Podgorici organizovali “Zeleni Crne Gore”, stručnjaci iz te oblasti konstatovali su da način na koji se sada odlaže komunalni otpad na poziciji Tisova greda, kao i budućoj lokaciji Duboki do
gdje se projektuje trajnije rješenje za sanitarnu deponiju za Herceg-Novi, nije dobar primjer uvažavanja stručnih - naučnih praksi. “Naprotiv, objektivne stručne činjenice se ignorišu, pa se sada komunalni otpada prosipa niz orjenske strane, neposredno iznad stalnih naseobina: Ubli, sela Gornjeg Morinja, Dragomanovići, Bunovići, Lučići, Bakoči, Severi, Matkovići, Bekani, Svrčak i naselja Donjeg Morinja, i to u direktnom slivnom području Morinjskih izvora koji služe za vodosnadbijevanje lokalnog stanovništva i koji su Odlukom Vlade određeni kao izvori za javno vodosnabdijevanje”, kaže se u saopštenju. Kako se navodi, buduća hercegnovska deponija Duboki do praktično u kotorskom dvorištu, od svih mogućih lokacija, ubjedljivo je najgore rješenje po mogućim uticajima na vodoizvorišta i životnu sredinu, čulo se na skupu. “Dovoljno je reći da je to na koti između 1.050 mnm, u ambijentu ljutog krasa čija je struktura, pod uticajem hemijske erozije, kao sunđer i u uslovima više od 4.000 m vodenog taloga sa izrazitim intenzitetima padavina, te da su samo to dovoljne stručne indikacija da će sve na nižoj koti biti kontaminirano pa i Morinjski i drugi izvori”, pojasnili su iz organizacije “Zeleni Crne Gore”. 
Podijeli na: