Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Arhiva

22.01.2013
929

BEZ ZAINTERESOVANIH NA CENTRALNOJ JAVNOJ RASPRAVI

Za centralnu javnu raspravu koja je večeras održana u palati Bizanti u Starom gradu nije bilo zainteresovanih građana. Prema riječima v.d. direktora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Iva Maguda, onima koje su u proteklih sedam dana održane u Radanovićima, Škaljarima, Dobroti jedan i dva, Risnu i Stolivu prisustvovalo je ukupno oko sedamdesetak Kotorana. "Podsjetiću da je Skupština opštine Kotor na sjednici održanoj 27.decembra prošle godine utvrdila Nacrte Strateškog plana razvoja opštine Kotor od 2013.-2017.godine, Programa uređenja prostora za 2013.godinu i Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013.godinu. Tim povodom održali smo javne rasprave i pribilježili pitanja i sugestije građana, koja su se uglavnom odnosila na uređenje prostora i rad Direkcije" – kazao je Magud za Radio Kotor. On je podsjetio da se uz Nacrt Strateškog plana razvoja opštine Kotor u narednih pet godina "naslanja" i investicioni plan. "Izrada tog dokumenta će uslijediti, a ovaj višegodišnji plan podrazumijeva konkretizaciju svih aktivnosti koje se odnose na investicije u pomenutom periodu. Utisak je i da nije bilo značajnih sugestija koja se na ovaj plan odnose, već su se građani više interesovali za različita pitanja koja se mogu riješiti u bliskoj budućnosti" – kaže Magud.


Vrijeme javne rasprave za Strateški plan utvrđeno je u trajanju od 45 dana odnosno od 27.decembra 2012. do 10.februara 2013.godine, a za Programe uređenja prostora i rada Direkcije u trajanju od 30 dana, od 27.decembra prošle do 26.januara ove godine. Kako je kazao Magud pitanja građana koji su prisustvovali javnim raspravama bila su različita. " U Radanovićima su se uglavnom interesovali za uređenje prostora. U Škaljarima je najviše riječi bilo o području Kavča, s obzirom da je skoro donijet urbanistički plan za ovo područje. Njegova primjena predviđa značajnu investicionu gradnju i bolju komunalnu opremljenost urbanističkih parcela, a govorili smo i o pitanjima koja se tiču rješavanja problema vodosnabdijavanja i snabdijevanja električnom energijom u ovom dijelu grada. Moram kazati da smo veoma zadovoljni brojem mladih ljudi koji su prisustvovali raspravi u MZ Dobrota dva , a koji su se uglavnom interesovali za komunalna pitanja. Veliki broj sugestija zabilježili smo u Dobroti jedan. Radi se o području na kojem je nastanjena jedna četvrtina građana Kotora, pa smo shodno tome zajednički prepoznali i procijenili prioritete s obzirom da su sve naše aktivnosti determinisane budžetom koji nas finansijski ograničava. U Stolivu smo takođe zabilježili sugestije, a što se tiče Starog grada – najčešće je najmanji broj zainteresovanih građana za javne rasprave upravo u ovom dijelu opštine. Moguće da je razlog što je posljednjih godina smanjen broj ljudi koji su ovdje stalno nastanjeni" – kazao je Magud.
Podsjetino, zainteresovani svoje primjedbe mogu dostaviti na mejl opštine Kotor menadž er@opstinakotor.com i mejl Direkcije komunko@t-com.me odnosno putem pošte na sljedeće adrese: Opština Kotor-Stari grad broj 320 i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

 

Podijeli na: