Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Arhiva

25.11.2019
1054

JAVNI UVID – ELABORAT ZA POTREBE KREATIVNOG HABA

opštinaIz Sektretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju o javnom uvidu u Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru za potrebe kreativnog HUB-a sa rezidencijama Opština Kotor.

"Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG", broj 75/18) obavještavamo vas da je Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Prijestonica Cetinje, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru za potrebe kreativnog HUB-a sa rezidencijama, Opština Kotor. U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu prirode i životne sredine,www.epa.org.me.
Link https://www.dropbox.com/s/piznxy42y18n1wx/Elaborat%20o%20procjeni%20uticaja%20na%20zivotnu%20sredinu%20-%20Stari%20zatvor%20Ko.pdf?dl=0

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 16. decembra 2019.godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Palati Drago, Stari grad Kotor, dana 13. decembra 2019.godine, sa početkom u 10 časova", navodi se u saopštenju koje nam je proslijeđeno iz Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj.

Podijeli na: