Servisne informacije

18.03.2020
414

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO – REORGANIZACIJA RADA SLUŽBI

Shodno naredbi Ministarstva zdravlja Crne Gore za preuzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG” br 14/20 od 13.03.2020., 15/20 od 15.03.2020. i 17/20 od 17.03.2020.  Doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” reorganizuje rad službi u cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti.

U tom cilju blagovremenog informisanja cijenjenih korisnika usluga ovoga društva saopštavamo da će šlter blagajne Društva raditi svakog radnog dana u vremenu od 07:30 do 12:30 časova.

Mole se građani da zahtjeve, reklamacije i druga akta dostavljaju ovom Društvu putem elektronske pošte na mail: vodovod.kotor@t-com.me.

Ukoliko ne posjeduju sredstva elektronske komunikacije iste mogu predati na šalter blagajne Društva u vremenu od   07:30 do 12:30 časova.

Održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema teći će po uobičajenim i standardnim procedurama pa korisnici usluga kvarove mogu prijavljivati radnim danima na brojeve telefona: 032/323-071; 032/325-214, a za dane vikenda na dežurni telefon 067-263-610.

U cilju smanjenja rizika od širenja koronavirusa mole se građani  tj.korisnici da samoinicijativno očitaju brojila posljednje sedmice u mjesecu i putem telefona 032/325-353 prijave Društvu.

 (DOO “VODOVOD I KANALIZACIJA” KOTOR)

Podijeli na: