Servisne informacije

03.08.2020
171

PREDLOG PROGRAMSKIH OBAVEZA RADIO KOTORA NA JAVNOJ RASPRAVI DO 30. AVGUSTA

Shodno članu 76a Zakona o elektronskim medijima (Sl. List CG, br. 55/16), članu 13, stav 3, tačka 1 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”, članu 21 Statuta Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO, Lokalni javni emiter “Radio Kotor” DOO dužan je da pripremi Predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima. 

Imajući u vidu propisanu obavezu, Lokalni javni emiter “Radio Kotor” DOO raspisuje javnu raspravu o Predlogu programskih obaveza Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO za 2021, 2022. i 2023. godinu.u trajanju od 45 dana, počevši od 17.07. do 30.08.2020.godine, a sve to na osnovu Odluke Savjeta “Radio Kotor” DOO, donijete na sjednici održanoj 16.07.2020. godine. 

Tokom trajanja javne rasprave, od 17. 07. do 30. 08. 2020. godine, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica predloge, sugestije, prigovore i mišljenja mogu slati u pisanoj formi na adresu Radio Kotora, Stari grad br. 320, ili na e-mail adresu radiokotor@t-com.me

Sve informacije u vezi  sa Predlogom programskih obaveza Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“ DOO, u toku trajanja javne rasprave, počevši od 17.07 - 30.08. 2020. godine, mogu se dobiti pozivom dežurnih brojeva telefona 325-842 i 325-843, radnim danima u periodu od 8 do 14 sati. 

Zbog epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pojavom virusa COVID 19, centralna javna rasprava neće se održati. 

Po održanoj javnoj raspravi, a na bazi prihvaćenih sugestija i predloga, Savjet Lokalnog javnog emitera “Radio Kotor” DOO uputiće Predlog Ugovora Osnivaču, Opštini Kotor. 

Predlog programskih obaveza Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor“ DOO za period od 2021-2023. godine objavljen je na sajtu Radio Kotora u rubrici „Dokumentacija“.

Podijeli na: