Servisne informacije

20.11.2021
39

BOKA U MOM SRCU O ZDANJIMA RISNA, BIJELE I BAOŠIĆA

Tokom jeseni, u emisiji “Boka u mom srcu” (subotom od 10.30 i 20.30) predstavićemo palate Boke Kotorske.
Na području Boke nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života ove sredine.
 
U devetoj epizodi govorimo o zadnjima u Risnu, Bijeloj i Baošićima.
Ovaj ciklus emisija “Boka u mom srcu” pripremaju Sanja Čavor i Saša Karajović.
 
U pripremi emisije korišćena je publikacija “Palate Boke Kotorske”, koja je nastala kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Ovim projektom Centar za održivi razvoj EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počinjući sa palatama Boke Kotorske.
Autorke publikacije su: Aleksandra Kapetanović, Tatjana Rajić i Biljana Gligorić, a saradnici su bili: Ilija Lalošević, Milica Tanasijević i Vesna Leković.
U pripremi publikacije su pomogli: Đorđe Budeč, Zoran Radimir, Petar Palavršić, Slavko Dabinović, Tiho Danilović i Vjeko Radimir.
Materijal koji se odnosi na palate Kotora preuzet je iz knjige “Sto kotorskih dragulja” Jovana Martinovića.
 

Podijeli na: