Servisne informacije

09.10.2021
125

“BOKA U MOM SRCU” O KOTORSKIM PALATAMA (1. DIO)

 

Tokom jeseni, u emisiji “Boka u mom srcu” (subotom od 10.30 i 20.30) predstavićemo palate Boke Kotorske.

U trećoj epizodi govorimo o poznatim kotorskim palatama - Bizanti, Beskuća, Buća i Pima.

U pripremi emisije korišćena je publikacija “Palate Boke Kotorske”, koja je nastala kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Ovim projektom Centar za održivi razvoj EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počinjući sa palatama Boke Kotorske.

Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života ove sredine.

Autorke publikacije su: Aleksandra Kapetanović, Tatjana Rajić i Biljana Gligorić, a saradnici su bili: Ilija Lalošević, Milica Tanasijević i Vesna Leković.

U pripremi publikacije su pomogli: Đorđe Budeč, Zoran Radimir, Petar Palavršić, Slavko Dabinović, Tiho Danilović i Vjeko Radimir.

Materijal koji se odnopsi na palate Kotora preuzet je iz knjige “Sto kotorskih dragulja” Jovana Martinovića.

Ovaj ciklus emisija “Boka u mom srcu” pripremaju Sanja Čavor i Saša Karajović.

Podijeli na: