Politika

16.12.2019
615

ZAVRŠENO TRIDESTTREĆE ZASIJEDANJE GRADSKOG PARLAMENTA

Danas je u palati Bizanti održano tridesettreće zasijedanje gradskog parlamenta.

Na početku rada lokalne skupštine, umjesto Neđeljka Moškova i Vjere Rašković Perojević koji su dali ostavke na odbornička mjesta zbog nespojivosti funkcija – danas su verifikovani mandati novim odbornicima DPS-a Iliji Mlinareviću i Dejanu Ognjanoviću.

Odbornici su danas usvojili predloge odluka o prodaji zemljišta -kat. parc. 669/1 KO Stoliv  radi dokompletiranja urbanističke parcele) te o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Usvojen je i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor. Time je odlučeno da će ubuduće lokalitetom Rimski mozaici upravljati OJU “Muzeji”, a ne Turistička organizacija Kotor kako je to do sada bio slučaj.

Kako je podsjetila  vd direktorke Opštinske javne ustanove “Muzeji Kotor” Slađana Mijanović, Rimski mozaici ili lokalitet ,,Ostatak rimske vile sa mozaicima u Risnu“ iz II vijeka nove ere predstavlja izuzetno značajno kulturno dobro i svakako jedan od najuočljivijih mozaičkih kompleksa iz perioda Starog Rima u Crnoj Gori i šire. „Imajući u vidu značaj ovog kulturnog dobra i nesumnjivu potrebu njegove konstantne zaštite i unaprjeđenja uslova za njihovu valorizaciju u svakom pogledu, predlažemo i iz razloga cijelishodnosti da se pravo upravljanja nad Rimskim mozaicima sa Opštine Kotor prenese na OJU ,,Muzeji“ - javnu ustanovu registrovanu za obavljanje ovakve vrste djelatnost“ – obrazložila je Mijanović.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor pa će  naknada od 150 eura moći da se isplati jednom u toku kalendarske godine, a do navršene jedne godine života djeteta.

Usvojen je Predlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Kotor“ kao i predlozi odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Fudbalskom klubu „Bokelj“ Kotor, izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Mjesnom udruženju penzionera Orahovac – Kotor te  produženju roka zakupa poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje paraplegičara Kotor), kao i o  stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor.

Na petnaestodnevnoj javnoj raspravi će biti danas usvojeni Nacrt Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu, Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade LAPN 2020-2021 te Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra, dok će Nacrt Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe biti na javnoj raspravi trideset dana.

Usvojeni su i Predlog Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2019-2020 te  Program rada Vodacom-a za 2020. godinu.

Odbornici nisu usvojili izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2018. godinu DOO „Lovanja“ Kotor, radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Lovanja“ Kotor.

“ Ovakva dva izvještaja dobiti poslije par godina je za mene strašno” – poručila je odbornica Bruna Lončarević. Očekivala sam, navodi ona,  da će se danas pojaviti direktor - makar da ga, kako kaže, upoznamo. “ I da ga priupitam da nam opiše jedan njegov radni dan. Sagledavanjem stanja u izvještajima došla sam do toga da ovo preduzeće zaradi oko 40 hiljada godišnje, a da potroši nekih 70 hiljada na lične dohotke, plate i zimnicu” – rekla je, pored ostalog, Lončarević.

Odbornica GP URA Ljiljana Popović Moškov kazala je da ima obavezu da se po ovim tačkama dnevnog reda oglasi.

“U izvještajima je jedna velika stavka koja se odnosi na advokatsku kancelariju Milačić. Ugovor sa ovom kancelarijom je potpisan od strane direktora Lovanje, čini mi se da je to bila neka 2015. godina. Ja sam svojevremeno radeći u lokalnoj upravi potrošila skoro godinu dana tražeći da se uputi tužbeni zahtjev i da se ide prema tužiocu za prekoračenje ovlašćenja. Ovaj ugovor nije smio da potpiše direktor nego je to mogao da uradi Savjet ovog preduzeća ili Upravni odbor – nisam sigurna kako se tačno  zove tijelo koje rukovodi preduzećem. Ugovor je napisan tako da ne možete vidjeti ni zašto vas ovakva kancelarija zastupa ni koliko treba da joj platite. Dovedeni ste u situaciju da dobijete fakturu i pošto ne znate o čemu se radi da možete završiti na sudu. Apelujem i na ovu sadašnju vlast da to razriješi i ispita odgovornost u ovoj situaciji” – poručila je, pored ostalog,  Popović Moškov.

“Lični i partijski interesi su očigledno bili iznad društvenih, a Lovanja je služila za rješavanje privatnih poslova, jer da je bilo ozbiljnosti izvještaje i planove bismo usvajali na vrijeme,  a ne sada – kada se promijenila vlast. Ovo govori i o odnosu vlasti u tom periodu prema sredstvima građana, pa ne treba kritikovati samo rukovodstvo preduzeća” – kaže Vido Drašković iz Liberalne partije.

“ Zaista nije uobičajeno da nemamo u sali izvjestioca kada su pomenuti izvještaji u pitanju i to govori o njihovom odnosu prema obavezama. Naš stav je, svakako, da ne podržimo ove dvije tačke, a činjenica je i da bi direktor trebalo da snosi konsekvence pred organima upravljanja preduzeća” – rekao je Željko Avramović iz DPS-a.

Odbornici su primili k znanju i Informaciju o stanju životne sredine u Opštini Kotor za 2018. godinu.

Usvojeni su predlozi odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju: buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima, DTS 10/04 Kv Morinj II –Kobilje sa uklapanjem u SN mrežu, buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima, DTS 10/04 kV Zagora II sa priključnim podzemnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu. Usvojen je Predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama, Predlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade i Predlog Odluke o izradi , upotrebi i uništavanju pečata.

Usvojen je i Izvještaj o raspodijeljenim sredstvima u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2019. godinu.

„Javni poziv za dodjelu sredstava za podsticaj u razvoj poljoprivrede objavljen je 10. oktobra i trajao je do 20.oktobra, a na javni poziv javilo se sedamnaest poljoprivrednika“ – podsjetila je vd sekretarke za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Tamara Lompar.

Kako je navela, pregledom dokumentacije , izlaskom Komisije na teren i uvodom u činjenično stanje sačinjeno je šesnaest  rješenja o dodjeli sredstava, dok je jedan zainteresovani poljoprivrednik odustao od zahtjeva.

„ Shodno Odluci 80 odsto potrebnih sredstava dodjeljuje se ženama, registrovanim poljoprivrednicima i mladim poljoprivrednicima do 30 godina, dok se 50  odsto dodjeljuje svima ostalima. Od ukupno 80.000 eura dodjelilo se 73.111.39 eura, što je nešto preko 92 odsto realizacije.

Na sajtu Opštine Kotor Sekretarijat je objavio sva rješenja o dodjeljenim sredstvima pojedinačno“ – kazala je Lompar.

Cilj Opštine Kotor je, kako ističe, da dodjeljivanjem bespovratnih sredstava za podsticanje u razvoj poljoprivrede -  pomogne poljoprivrednicima da povećaju svoju proizvodnju.

„ Zatim da modernizuju tehničke kapacitete, usklade proizvodnju sa tržišnim standardima kao i da Opština stimuliše razvoj ove grane privrede kako bi se povećao broj poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstva na području opštine, te povećala i iskorišćenost poljoprivrednih resursa i ukupne poljoprivredne proizvodnje, kao i da se na neki način poljoprivreda učini porodičnim preduzetništvom“ – poručila je Lompar. Ona je navela i da je za sljedeću godinu Opština Kotor za ovu namjenu opredijelila sredstva u iznosu od 80.000 eura.

Odbornica URE Ljiljana Popović Moškov je pozdravila donošenje ove odluke i kazala da je joj je drago što su je podržali oni koji je, kako navodi, nisu podržali 2017. godine. „ O tome, naravno, postoje zabilješke. No, ovo je jedna od boljih odluka donešena u Opštini Kotor za stimualaciju poljoprivrednih proizvođača i razvoj poljoprivrednih gazdinstava. Moja sugestija resornom sekretarijatu jeste da, recimo, naredne godine uvidom u situaciju dobijemo presjek o tome što je Opština dobila realizacijom ove odluke – bilo u povećanju obradivih površina, stočnom fondu, broju maslina i košnica i tako dalje. To predlažem kako bismo nakon kontrole vidjeli kakva je situacija nakon što su sredstva uplaćena“ – rekla je Popović Moškov.

Željko Avramović iz DPS-a kaže da klub odbornika ove političke partije 2017. godine nije bio protiv pomenute odluke. „ Želim da ispravim navode gospođe Moškov. Nismo bili protiv odluke već protiv budžeta koji ste planirali jer smo smatrali da su sredstva loše planirana i sprovedena. Mi protiv poljoprivrednika nikad nismo bili, a  vi to želite da nam spočitate i smatram ovo političkom manipulacijom“ – rekao je Avramović.

Odbornica Moškov je iznijela kritiku na račun toga što je, kako kaže, u posljednjih nekoliko zasijedanja gradskog parlamenta na ukupno šest postavljenih odborničkih pitanja – odgovor dobila samo na jedno. Vido Drašković iz Liberalne partije je kazao da na više pitanja adresiranih Luci Kotor AD ne dobija odgovore. “ S obirom da Opština Kotor ima 56 odsto akcija u Luci Kotor, a da očigledno nismo u prilici da omogućimo građanima da dobiju odgovore na ta pitanja, postavlja se i ono pitanje - imamo li snage i volje da čuvamo naše zajedničke interese” – rekao je Drašković. On je pitao i “dokle se stiglo “ sa procesom “preuzimanja Primorca od strane Opštine i realizacijom Odluke o izgradnji pothodnika”.

Odbornik DPS-a Ilija Mlinarević je postavio pitanje na račun “poštovanja reda vožnje autoprevoznika Blueline”, na koji, kako navodi, naši sugrađani imaju pritužbe. Takođe, on se interesovao i za razloge zbog kojih semafori na nekoliko lokacija u gradu ne funkcionošu odnosno pitao zbog čega funkcioniše samo onaj preko puta ulaza u Stari grad.

U okviru tačke dnevnog reda Izbor i imenovanja, utvrđeno je odnosno glasanjem potvrđeno da će Vjeru Rašković Perojević koja je bila predsjednica Odbora za društvene djelatnosti zamijeniti Ranka Krivokapić iz DPS-a. Umjesto dosadašnjeg predsjednika Neđeljka Moškova, na čelu Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalne djelatnosti biće Ilija Mlinarević.

Odbornici koji će u ime predsjednika Opštine obavljati vjenčanja biće Ilija Mlinarević, Mirko Vičević i Ranka Krivokapić, umjesto onih kojima je po ovom osnovu istekao mandat.

 

 

Podijeli na: