Politika

05.03.2020
764

ZAVRŠENA 38. ZASIJEDANJE GRADSKOG PARLAMENTA, VANREDNA SKUPŠTINA LUKE 16. MARTA

Punomoćnik – predstavnik Opštine Kotor kao većinskog vlasnika, na vanrednoj Skupštini akcionara “Luke Kotor” AD zakazanoj za 16. mart sa početkom u 13 sati biće predsjednik Opštine Željko Aprcović, stoji u Zaključku koji su na današnjem tridesetosomom zasijedanju gradskog parlamenta sa 17 glasova za i jednim uzdržanim usvojili odbornici u Skupštini opštine.

Punomoćnik-predstavnik Opštine Kotor ovlašćuje se da glasa ZA Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora.

Za članove Odbora direktora predlažu se: prof dr Tatjana Stanovčić, mr Ljubomir Radović i pravnik Draško Krivokapić.

Aprcović se takođe ovlašćuje da glasove koji pripadaju Opštini Kotor kao većinskom vlasniku rasporedi na kandidate za članove Odbora direktora koje je predložila Opština Kotor.

“ Još od 6. seprembra 2019. godine kada je jedan član borda direktora AD Luka Kotor podnio ostavku, stekli su se uslovi da se kompletan bord direktora razrješi i da dođemo u situaciju za imenovanjem novog borda direktora i dalje nastavimo sa razvojnim projektima u okviru AD Luka Kotor” – kazao je gradonačelnik Željko Aprcović.

U lokalnom parlamentu je, podsjeća Aprcović, “data prohodnost” na davanje na dugoročno koriščenje dijela parking prostora koji se nalazi neposredno na gradskoj rivi. “ Upravo u narednom periodu ćemo pristupiti zaključenju tog ugovora, o čemu će svi odbornici biti obavješteni. U petak i u ponedjeljak ćemo imati razgovore sa predstavnicima američkih organizacija kada ćemo pričati o sistemu budućeg upravljanja parkingom. Pritom, probaćemo da regulišemo dio taksi prevoza. Razlog je što smatramo da određeni taksi prevoznici i određene agencije koje se bave izletničkim turizmom prave gužve tokom trajanja turističke sezone. Ugovor koji ćemo, vjerujem, usaglasati biće prezentovan svim odbornicima” – rekao je Aprcović. On je kazao i da mu je namjera bila da se u gradskom parlamentu otvori diskusija na temu Luke, iako će pred odbornicima, kako je najavio, vrlo brzo biti Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i finansijski plan za 2020. godinu. “ Izvještaj jeste obaveza Luke Kotor, dakle da dostavi odbornicima ovaj dokument iz razloga što je Opština većinski akcionar, sa nešto ispod 57 odsto akcijskog kapitala. Radi se o opštinskim interesima” – rekao je, pored ostalog, Aprcović.

 

Odbornica Građanskog pokreta URA Ljiljana Popović Moškov kazala je da je na dnevnom redu današnjeg zasijedanja gradskog parlamenta trebalo da bude i informacija o dinamici radova na pothodniku. “ Smatram da nema važnije teme od te ovih dana, s obzirom na situaciju koja se ovih dana problematizovala i s obzirom na značaj i vrijednost investicije. Mislim da je bilo logično da nas lokalna uprava informiše što se dešava sa radovima” – rekla je Popović Moškov.

Odbornica Socijaldemokratske partije (SDP) Tena Božović pitala je zbog čega se vanredna sjednica Luke Kotor AD nije sazvala ranije. “ Sadašnji odbor direktora funkcioniše mimo Zakona o lokalnoj samoupravi. Kada su donosili Plan razvoja Luke prekršili su niz akata i važnih dokumenata među kojima je i Studija lokacije za sektor 16. Pitanje je koji su to motivi što se vanredna sjednica još nije organizovala” – rekla je Božović.

Odbornik Liberalne partije Vido Drašković kaže da je interes ove političke partije “da korist od poslovanja Luke Kotor pripadne gradu i građanima Kotora”. “ Luka je bila u interesu pojedinih političkih partija. Jedno vrijeme je aktuelna bila SDP, potom SNP odnosno kasnije oni koji su se odvojili od ove partije. Vjerovatno će iz te iste Luke biti osnovana politička partija, a preduzeće će im poslužiti za izbornu infrastrukturu. Ustupanje glavnog parkinga Luci radi sigurnosti brodova? Kao Opština smo mogli da nađemo drugi način, a da ne dajemo ovaj prostor. Što će biti sa privatnicima koji imaju male brodove, da li će im biti dozvoljeno da priđu obali ili će to biti slučaj samo sa vlasnicima privatnih agencija. Postavlja se i pitanje da li će dio rive biti zagrađen i uopšte dostupan građanima za šetnju. Smatram da je Luka Kotor “istrgnuta” iz “ruku građana” – rekao je, pored ostalog, Drašković.

Ljiljana Popović Moškov (GP URA) smatra da je Informacija o održavanju vanredne Skupštine akcionara “Luke Kotor” AD morala biti potpunija.

“ Zar nije profesionalno i da se navedu razlozi za smjenjivanje članova borda direktora?” – pitala je Moškov kazavši i da je bord direktora “solirao u prethodnom periodu”. “ Ponašali su se kao grad u gradu ili država u državi, ne obazirući se na osnivača. No, sada su građani su ljuti jer – ko želi u srcu grada ograde, zaštitne žice…Kotor je jedini grad na primorju u kojem ne može da se prošeta duž obale” – rekla je, pored ostalog, Moškov.

“ Svojevremeno je Stanislava Subotić podnijela ostavku na mjesto u bordu, a kad jedan član podnese ostavku onda svi ostali članovi “padaju” i zakonska je obaveza da se zakaže sjednica. Zakonom međutim nije preciziran rok” – kazao je, pored ostalog,  Željko Avramović iz DPS-a kazavši i da je jasno o čemu će se govoriti na sjednici zakazanoj za 16. mart.

Situaciju je pojasnio i gradonačelnik Aprcović.

“ Imali smo mišljenje od nadležnog državnog organa da je vanredna skupština Akcionarskog društva zakazana u skladu sa zakonom. Šta smo mi odradili kao Lokalna samouprava? Mi smo imali jedinu zakonsku mogućnost da preko Privrednog suda tražimo zakazivanje sjednice i ja vam mogu dostaviti naš materijal koji smo bili spremilii. Ja znam šta je gospođa Božović prilikom svoje diskusije htjela reći,  gdje je ciljano usmjerila svoju diskusiju ali u tom trenutku smo mi negdje već bili u nastojanjima da će se Skupština održati 16. marta.

Šta bi se desilo da smo poslali dopis Privrednom sudu? Dostavilo bi se da je zakazana vanredna skupština 16. marta  i predlog bi postao besmislen, naš predlog kao lokalne samouprave. Mi smo dosta vodili računa o tome” – rekao je, pored ostalog, Aprcović.

Nema razloga, ističe Aprcović, da se za skupštinskim klupama ne razgovara otvoreno, a to će, kaže, i biti obaveza novog borda direktora. “ U dijelu što se tiče parkinga, mi ništa nismo oštetili  naše sugrađane sa aspekta da će 22 ili 24 parking mjesta ostati za taksiste. Smatram da 88 parking mjesta na prostoru bivšeg parkinga nije neki veliki kapacitet. Mi ćemo interese privatnika zaštiti kroz ugovoreni odnos koji ćemo zaključiti sa Lukom Kotor, o regulisanju međusobnih prava i obaveza. Privredni subjekti koji se bave prevozom putnika morem, da li će biti oštećeni?  Do sada je Luka Kotor gazdovala operativnim dijelom obale u skladu sa aktima koje je posjedovala i ona je definitivno ulazila u neke angažmane sa privatnicima koji su imali potrebu da se bave tim dijelom privredne djelatnosti. Šta će, kako i na koji način odgovoriti po ovim pitanjima… Opet će odbor direktora koji izabaremo dati odgovore. Kome? Lokalnom parlamentu, ne predsjedniku Opštine. Vi odbornici se starate o imovini Luke Kotor jer je to opšti interes, javni interes i interes svih naših sugrađana. Ni lokalni parlament ni mi kao izvršna vlast, bilo kome u prilog ne ide da bi neko imao veće ili manje benefite u odnosu na ono što treba grad da ostvari. To treba grad da ostvari, treba grad da se brine i mi kao izabrani predstavnici da donosimo određene odluke koje su vezane za budući razvoj Luke Kotor.

Obaveze na osnovu koncesionog ugovora koji traje 12 godina se moraju završiti. Jeste moje saznanje da je dio tih obaveza u prethodnom periodu i okončan.

Insistiraću da vam budući odbor direktora dostavi svoje zaključke u vezi realizacije koncesionog ugovora vezano za dobijanje koncesije za 12 godina. Vrlo brzo ćemo dobiti povratne informacije. Siguran sam da svi imamo zajednički interes” – poručio je Aprcović.

Predsjednik Skupštine opštine Kotor Jovo Suđić smatra da bi diskusija bila cjelishodnija da su skupštinskoj sali bili predstavnici Luke. “ Da sam znao da će se priča odvijati u ovom smjeru drugačije bih reagovao. Podsjetiću da možemo sazvati varednu sjednicu SO na koju bi se pozvali predstavici Luke i tad bismo direktno dobili odgovore na vaša pitanja. Ovako, ne vidim što se postiže” – rekao je Suđić.

Odbornica Božović (SDP) je pitala kolegu Vida Draškovića iz Liberala “zbog čega Socijaldemokratsku partiju pominje u negativnom kontekstu”. “ Upravo je SDP na čelu sa svojim predsjednikom Rankom Krivokapićem prije znate i sami koliko godina uspjela da spriječi privatizaciju te iste Luke i da je vrati građanima Kotora. I ono za šta se mi jedino zalažemo jeste da se ta Luka zdravo razvija, da njen razvoj bude usklađen sa razvojem grada Kotora. Ne da se uništava. Upravo je koriste oni koji sada trenutno sjede u Luci Kotor. Zaboravljate interesantnu činjenicu da nije samo SDP bila menadžement Luke Kotor nego i DPS i Liberalna partija. Takvim izjavama idete i sami protiv sebe.

Ono za šta se SDP zalaže jeste da Luka Kotor razvija na pravi način, da ne ugrožava svoje dugoročno poslovanje, da ostane i dalje jedan od najboljih privrednih subjekata na teritoriji opštine Kotor. Zato smo mi imali određene sugestije vezane za plan razvoja koji je osnov koncesionog ugovora jer smo smatrali da određeni djelovi tog plana nisu doneseni na pravi način, nisu predstavljenio na pravi način” – rekla je, pored ostalog, Božović.

Drašković, sa druge strane, smatra da je “upravo SDP otrgla Luku iz ruku građana”.

“ Tačno je to da  je Ranko Krivokapić bio jedan od osnivača Luke Kotor, ali takođe vi iz SDP-a ste ti koji ste Luku Kotor otrgli iz ruku građana jer ste vi autori Zakona po kojem se obala u Luci Kotor ne može izdati na duži period u zakup. Međutim, vašim zakonom koji ste donijeli se mora raspisati međunarodni tender, da bi se obala ustupila nekome na duži period” – rekao je Drašković. Danas je usvojen Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor.

Usvojena je Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor, pri čemu je, kako se čulo “većina tarifa smanjena, jedan dio tarifa je ostao na istom nivou, uvedene su nove tarife, a sve usklađeno sa Zakonom”.

Usvajanjem Odluke se obavlja usklađivanje sa Zakonom o lokalnim administrativnim taksama, racionalizauje se broj lokalnih administrativnih taksi i smanjuje njihov iznos, čime se olakšava poslovanje privrednih subjekata na teritoriji opštine i unaprjeđuje poslovni ambijent te kreira jednostavniji model naplate za Opštinu.

Usvojen je i Predlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor. U Savjetu će biti Biserka Milić.

Zainteresovanih za odbornička pitanja nije bilo.

Podijeli na: