Politika

11.05.2022
953

ZAVRŠENA 10. SJEDNICA SO KOTOR; USVOJENI IZVJEŠTAJ I PLAN RADA OJU MUZEJI KOTOR

Nakon usvajanja Predloga programa kulturnih manifestacija za 2022. godinu, koji je na prethodnom zasijedanju obrazložila sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac, odbornici su se u okviru današnjeg nastavka 10. sjednice Skupštine opštine (SO) Kotor u palati Bizanti, pozitivno izjasnili I povodom Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju OJU “Muzeji” za 2021. godinu, kao i Programa rada ove ustanove za 2022. godinu. 

Podsjećamo na tačku sa prethodnog zasijedanja i informaciju da su  sredstva za finansiranje programskih aktivnosti u kulturi planirana u iznosu od 683.160,00 eura. 

PLAN RASPODJELE MOŽETE POGLEDATI U GALERIJI (Fotografije 1, 2 i 3). 

Inače, u radu skupštine danas nisu učestvovali predstavnici opozicije (DPS, SDP, LPCG). 

Pomenute dvije tačke “odnijele” su i najviše vremena, a izvještaj i program saopštila je direktorica OJU “Muzeji” Dušica Ivetić. 

“Veliki iskorak u radu OJU Muzeji Kotor predstavlja ustupanje prostora od strane Opštine Kotor za potrebe nedostajućeg depoa Galerije solidarnosti. U pitanju je dugogodišnji problem. Njegovim otklanjanjem vrijednom umjetničkom fundusu obezbijeđeni su optimalni uslovi za čuvanje. “Muzeji” Kotor su u 2021. otpočeli sa novim programima i kampanjama. Izdvajamo kampanju „Pravac muzej“ kojom smo obilježili Dječju nedjelju. Ova kampanja podrazumijeva animaciju najmlađe publike za obilazak gradskih muzeja i organizaciju niza likovnih radionica u cilju edukacije i razvoja doživljaja kulture od najranijeg uzrasta. Tokom mjeseca oktobra našu ustanovu posjetilo je 1.200 djece sa teritorije opštine Kotor.

Druga značajna kampanja „Stara vještina za novo dobra“ započeta je u oktobru 2021. i podrazumijeva ciklus periodičnih radionica izrade dobrotske čipke pod vođstvom Nadežde Nade Radović, nositeljke i čuvarke vještine izrade dobrotske čipke kao nematerijalnog kulturnog dobra Crne Gore”, kazala je Ivetić. 

Prvi ciklus radionica je okončan izložbom radova učesnica otvorenom povodom Dana opštine 21. novembra 2021. godine u Galeriji solidarnosti. 

“Održan je i prvi ciklus periodičnih likovnih radionica pod nazivom „Stađun od crtanja“ sa jasnim tematskim i edukativnim ciljevima i sa akcentom na oslobađanju mladih od šablonskog percipiranja okruženja i uočavanju klišea u likovnom izrazu. “Muzeji” Kotor su u 2021. kroz saradnju sa Opštinom Kotor i preduzećima našeg grada društveno odgovornim radom, a od prodaje radova nastalih tokom dječijih likovnih radionica, prikupili novac za nastavna sredstva upućena osnovnim školama na teritoriji našeg grada. U 2021. Muzeji Kotor proglašeni su za “Muzej godine” od strane “Muzejskog društva Crne Gore”, kazale je Ivetić.

Kada je u pitanju finansijski plan za 2022. godinu, naznačila je da su, pored prihoda za isplate zarada zaposlenim, planirani i primici za materijalne troškove iz budžeta Opštine. 

“Takođe uvećani su i primici od strane Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, planirani su i veći sopstveni prihodi od prodaje ulaznica, suvenira i zakupa. Za 2022. godinu program rada OJU Muzeji predviđa nastavak realizacije kampanje „Pravac muzej“, zatim kampanje „Stara vještina za novo doba“, ciklusa radionica „Stađun od crtanja“ kao i početak novih kampanja.  Među najbitnijima su “Domicijan iz Kotora” koji obnavlja i proširuje znanje o ovom vrijednom arheološkom nalazu. Kampanja se bazira na digitalnim analizama i rekonstrukcijama, rezultatima najnovijih istraživanja i multimedijalnim programima. Zatim kampanja “Praistorijski čovjek Boke”, koja će biti pokrenuta sa ciljem da se javnosti, na osnovu arheoloških nalazišta iz oblasti male i velike grude, predstavi praistorijski čovjek ovog kraja, njegovo stanište i grobno mjesto putem korišćenja savremenih digitalnih istraživanja i rekonstrukcije na osnovu DNK uzoraka.

U pripremi su i digitalne projekcije prezentacije rezultata”, kazala je Ivetić. 

Planirana je i kampanja “Porodični vikend u muzeju”, u cilju stimulaciju porodice da vikendom obilaze ovae ustanove.

 “Pored besplatnog ulaza i stručnog vođenja, kampanja podrazumijeva porodično učešće na specijalno dizajniranim radionicama i igrama. Takođe naša ustanova tokom 2022. godine planira niz poteza u cilju zaštite muzejskih predmeta i fondova. Započet je rad na reorganizaciji depoa i stvaranju boljih uslova čuvanja i prevencije muzejskih predmeta.

U 2022. nastavljamo sa izdavačkom djelatnošću ustanove. Na Svjetski dan muzeja 18. maja biće prezentovana Monografija Galerije solidarnosti autorke Marije Mihaliček. U završnoj je fazi izrada publikacije lokalnih ilustrovanih legendi nastalih u namjeri da se nematerijalno kulturno dobro pričama sačuva od zaborava i predstavi na moderan i djeci prijemčiv način”, kazala je Ivetić.

 Podsjetila je i na neophodnost rješavanja određenih pitanja bitnih za grad i OJU “Muzeji” Kotor. 

“Kao prvo, podsjetila bih na potrebu dugogodišnju inicijativu za osnivanje Muzeja grada Kotora koji bi javnosti predstavio izuzetno kulturno nasljeđe našeg grada. Veliki broj neprocjenjivih eksponata kao što su praistorijski nalazi, Velike i Male grude, nisu predstavljeni javnosti zbog nepostojećih prostornih kapaciteta. Takođe, sjedište direkcije naše ustanove nalazi se u prostorijama Luke Kotor, koja nam od 2022. godine naplaćuje zakup, pa bi bilo neophodno trajnije riješiti ovo pitanje”, kazale je Ivetić. 

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je čestitao direktorici OJU “Muzeji” Dušici Ivetić i njenom timu na urađenom i preporučio građanima da obiđu postavku u Muzeju grada Perasta i rekonstruisane prostorije, “kojim je, kao i instituciji, udahnut novi život”. 

Odbornik Slobodan Lazović (PZP) je kazao da rezulati rada OJU “Muzeji”, kada je riječ o 2021. godini, nisu adekvatni njenim troškovima. 

“U finansijskom izvještaju “Muzeja” za 2021. godinu, ukupni rashodi su u visini 450.131. EUR, od čega bruto zarade iznose 346.700 EUR, zarade po ugovoru o djelu 31.000 EUR, a pomoć zaposlenim po raznim vidovima 2.288 EUR. Posebno mi je zanimljiva rashodna strana budžeta. Ako uporedimo sa  programom za 2022. godinu, ističem stavku “Programska i muzejska djelatnost”, za koju je opredijeljeno nula eura, kao i za stavke “Usluge, oprema i sredstva za restauraciju muzejskih predmeta” i “Otkup muzejskih sredstava u 2022. godni”, rekao  je Lazović. 

Kazao je i da su prihodi od Opštine Kotor 360.000 EUR, a od  od Sekretarijata za kulturu , sport i društvene djelatnosti 20.000. 

“Sopstveni prihodi OJU Muzeji u odnosu na ulaznice su 42.853 EUR, što u ukupnoj prihodno strani predstavlja ukupno 10 %. Ukupni prihodi su bili 427.000 EUR, a ukupni troškovi 450.000 EUR što znači da je potrošeno 23.000 više nego što je prihodovano, odnosno potrošen je novac koji je zatečen na računima OJU Muzeji. Planirani izdaci u 2022. godini iznose 526.000 EUR, a gro novca se ponovo planira za zarade”, rekao je Lazović, dodavši da će “po planu za 2022. godinu skoro 60.000 EUR praktično biti deficit budžeta ove ustanove”. 

Konstatovao je i da, kada je  “početkom 2021. preuzeta vlast u toj ustanovi, na računu bilo 84.598 EUR,  uz balast koji je u vakumu od 30. 08. do momenta preuzimanja nove vlasti, u vidu šest novozaposlenih, ostavio DPS”.

 “Postavljam pitanje što je sa tim našim sistematizacijama? Umjesto da idemo ka racionalizaciji, idemo ka uvećanju zarada za bruto plate zaposlenih, plus uvcećanja naknada za ugovor o djelu… Ukupna sredstva za prošli mjesec za neto zarade su 19.571 EUR što je 700 EUR po zaposlenom”, kazao je Lazović. 

Direktorka OJU “Muzeji”  Dušica Ivetić je pozvala Lazovića da nadležnim organima ukaže na sve nepravilnosti u radu ove ustanove. 

“OJU Muzeji Kotor su ustanova koja se razvija. Imamo namjeru da osavrmenimo i unaprijedimo rad. Da li mislite da budžet treba da stoji zaleđen, a da sve oko nas propada, ili je potrebno ulagati u nove programe, nove sadržaje, muzejske predmete i jedinice koji propadaju i držati novac na računu bez ikakvih ulaganja? Apsolutno stojim iza svake stavke. Nisam neko ko putuje, organizuje poslovne ručkove i spremna sam da  opravdam svaki euro koji je potrošen”, poručila je Ivetić. 

Odbornik Ljubenko Borović (SNP) je kazao da je OJU” Muzeji” jedna od dobro organizovanih ustanova i čestitao na rezultatima. 

Postavio je pitanje o sudbini dokumentacije i materijala o istoriji NOB, “koji su svojevremeno pripremani i dostavljeni ustanovi u osnivanju”. 

“Dosta materijala je stiglo iz drugih regiona, republika bivše Jugoslavije. Gdje je deponovan, gdje se čuva? Svakako bi ga trebalo sačuvati na mjestu koje je sigurno od propadanja”, poručio je Borović. 

U osvrtu na segmente kojim gazduje OJU Muzeji, predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da je obaveza vlasti da je podrži u dijelu stvaranja preduslova za kvalitetan rad te ustanove, “počevši od Muzeja grada Perasta statički ugroženog, koji prokišnjava i  kao takav služi za odlaganje muzejskog materijala, preko Galerije solidarnosti, koja je u procesu pred sudom i komisijom za restituciju, pa da Crkve Sv. Pavla koja jeste multimedijalna, ali i opterećena takođe infrastrukturnim problemima, pa do prostorija koje su u vlasništvu Luke Kotor, a Muzej mora da ih plaća”, što je , kako je rekao, diskutabilno (jedno preduzeće u vlasništvu opštine, pokušava da prihoduje od drugog, takođe u njenom vlasništvu). 

Podsjetivši da je OJU “Muzeji” prošle godine proglašena najboljom opštinskom ustanovom u Crnoj Gori i da je sa njom Opština imala najbolju saradnju, Jokić je istakao i da sve ustanove, preduzeća i organizacije u opštinskom vlasništvu, treba da se ponašaju kao djelovi jednog sistema. 

Iznio je “principijelan stav da se novac koji se prihoduje kroz Opštinu, kroz rad ustanova, preduzeća i svih organa i organizacija, ne smije da bude neka vrsta totema kojem služimo, već naše sredstvao za unapređenje rada i ustanova”. 

Dodao je i da, kada je riječ o primanjima u OJU “Muzeji”, da neto iznos od 700 EUR za većinski kadar sa fakultetskim obrazovanjem, nakon programa “Evropa sad”, nije nedostižna plata.   

“Mislim da je upravo primjer direktorice Ivetić nešto što treba da bude svijetao primjer, ne samo za Kotor , nego i za cijelu Crnu Goru, da jedna žena takvih kvalifikacija, takvog znanja i takvog obrazovanja, prepoznata u inostranstvu kao istaknuti umjetnik, koja se prihvati toga da pokuša da popravi nešto u našem gradu, jeste primjer koji svi mi treba da podržimo…. Nije partijski postavljena i niti je ikada pitana za partijsku pripadnost”, kazao je Jokić. 

Odbornik Slobodan Lazović je kazao da u njegovom izlaganju nema namjere za targetiranjem, već da je riječ o pozivu na racionalizaciju trošenja sredstava građana Kotora, te da će glasati za obje tačke koje se odnose na OJU Muzeji.  Rekao je i da je nakon izborne pobjede od 30.08. jedan od prioriteta nove vlasti bila racionalizacija u vidu smanjenja broja zaposlenih, čime bi se napravio pozitivan pomak u odnosu na DPS, koji on sada ne vidi. 

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je Lazovića pozvao da sa svojim partijskim kolegama preuzme dio odgovornosti, “jer postoji dio ljudi koji su negdje bliski vama, ili partiji i koaliciji kojoj pripadate, u čijim resorima je broj zaposlenih malo odskočio. “Dakle, nema procesa u pravcu smanjenja nego u pravcu povećanja”, kazao je Jokić. 

Direktorica OJU Muzeji Dušica Ivetić je precizirala da je 20.500 EUR uloženo u programsku i muzejsku djelatnost, kao i da se sredstva ovoj ustanovi ne uplaćuju unaprijed, odnosno da tome prethodi realizacija programa. 

“Za zapošljavanje u suvenirnici nemamo namjeru da otvaramo novo rado mjesto, već je angažovana pripravnica. Istina je da je petoro ljudi zaposleno u vrijeme prethodne vlasti”, konstatovala je Ivetić, dodavši da je veliki problem to što dio kadra nije usko vezan za muzejsku djelatnost. Najavila je i  da predstoji nova sistematizacija i da će dio pomenutih problema tako biti otklonjen. 

Na današnjoj skupštini su usvojene i preostale tačke: 

Izvještaj o raspodjeljenim sredstvima u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2021. godinu.

Izvještaj o realizaciji Akcionog Plana zapošljavanja Opštine Kotor za 2021. godinu. 

Izbor i imenovanja 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Kotor. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za vjerska pitanja. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Skupštine doo „Vodacom“. 

U okviru tačke Odbornička pitanja i odgovori, odbornik Lazović je Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finasije pozvao da do naredne skupštine saopšti detalje ugovora sa nekoliko privrednih društava angažovanih u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, kao i način odnosno fondove iz kojih su plaćeni. 

Lazović je pitao predsjednika opštine kada će SO Kotor predstaviti rebalans budžeta za 2022. “kojim će se povećati iznos sredstava namijenjen za DOO Vodovod radi pokrića gubitaka u visini, od oko dva miliona EUR nastalih jer SO nije dala saglasnost na cijenu vode koju je utvrdila regulatoirna agencija”. 

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da pomenuti iznos od dva miliona EUR ne odgovara onome što su činjenice, kao i da je zakonom tačno odrđeno kako će Opština sufinansirati razliku, jer odbornici nisu prihvatili predlog o novim cijenama vode u skladu sa onim što je Vodovod dobio od Regulatorne agencije, kao i da je riječ je o iznosu od 12 do 15 hiljada EUR mjesečno, a ne o dva miliona. 

Odbornik Ljubenko Borović, kao dugogodišnji prosvetni radnik i direktor OŠ Narodni heroj Savo Ilić, je kazao da toj školi pripada 2.000 kvadrata dvorišta na kojem je bilo planirano da se radi stadion, skakaonica i staza za trčanje za školsku djecu.

Povodom zahtjeva prosvjetnih radnika da im se opredijeli plac za gradnju, konstatovao je da je sada već preko 90 prosvetnih radnika bez stana. 

“Na tom školskom zemljištu je neko dozvolio da se gradi više zgrada. Ko je dozvolio da se školsko dvorište uzurpira i da se da nekome da gradi stanove?”, pitao je između ostalog Borović, uz interesovanje za ingerencije Opštine da se tome suprotstavi, kao i mogućnost da se u školskom dvorištu postavi bista narodnog heroja čije ime nosi, umjesto masline i krsta ograđenih metalnom ogradom. 

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da je dio pomenute  tematike van opštinskih nadležnosti. 

Kada je riječ o gradnji za prosvetne i radnike ostalih javnih sektora,  očekuje da će se uskoro pred odbornicima naći predlog odluke o davanju dvije parcele na “Jugodrvu” za gradnju oko 240 stambenih jedinica u prvoj fazi kapaciteta.  

Trenutno se, dodao je, čeka odluka Vlade da se jedna od dvije parcele vrati u vlasništvo Opštine Kotor. 

Odbornica Tatjana Crepulja je ponovo uputila zahtjev da se “obnovi sve ono što je rečeno da će se prije 13 mjeseci preduzeti u ulici Ripe u okolini baraka nekadašnjeg Prvoborca”. 

“Riječ je o nagomilanom otpadu u potoku koji se izliva u more u blizini ugostiteljskog objekta Venecija, rješavanju konstantnog izlivanja vode u ulici Ripe, zaštiti tog potoka od otpada, ograđivanju radi bezbjednosti, oslobađanju ulice na adekvatno parkiranje, njenom osvjetljavanju i sl…”, kazala je Crepulja. 

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da je istina da se nije previše uradilo u pomenutoj ulici. 

“Kada smo pokušali da neke stvari dovedemo u red, onda su neki ljudi shvatili da bi tu trebalo sprovoditi maltene “vojne specijalne operacije” u tom dijelu na štetu jedne kategorije stanovništva koja je da tako kažem, posebno ranjiva i to je upravo razlog što se u potpunosti negdje stalo sa tim, ali prihvatam inicijativu i dio odgovornosti za neurađeni posao”, kazao je Jokić. 

Skupštinom je predsjedavala predsjednica SO Kotor  Maja Mršulja. 

Predrag Nikolić

Podijeli na: