Politika

21.08.2021
277

USVOJEN PRIGOVOR DNP - OIK KOTOR DUŽNA DA DANAS KONSTATUJE DA JE PRESTAO MANDAT ODBORNIKU PAVLU POPOVIĆU

Juče je na osnovu člana 109 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika usvojen Prigovor koji je Demokratska narodna partija (DNP) Crne Gore uputila Državnoj izbornoj komisiji zbog postupanja OIK-a Kotor.

Na osnovu toga Opštinska izborna komisija Kotor ima zakonsku obavezu da u roku od 24 časa, dakle najkasnije danas, održi sjednicu i ispuni nalog koji glasi:

„Nalaže se Opštinskoj izbornoj komisiji Kotor da sačini izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u skladu sa članom 104 Zakona o izboru odbornika i poslanika u kojem će konstatovati da je odborniku Pavlu Popoviću prestao mandat danom podnošenja ostavke- 22.07.2021.godine, te da su se stekli uslovi za popunu upražnjenog odborničkog mjesta i utvrdi da se Slobodan Ćetković smatra izabranim odbornikom sa izborne liste ,,ZA BUDUĆNOST KOTORA” – NSD, DNP, DSS, UCG, PCG, SNP i SSR koji je sledeći prema redosledu sa konstituenata liste kojem je pripadao odbornik koji je podnio ostavku, a od koga je pribavljena saglasnost da prihvata mandat i isti dostavi Skupštini opštine Kotor.“

DNP očekuje da će se OIK Kotor makar u ovom drugom pokušaju pridržavati Zakona i ispunivši naloženo otkloniti sumnje da su postupali sa ciljem da oštete DNP.

 

Saopštenje - DNP
 

Podijeli na: