Politika

06.04.2020
84

URA PISALA LOKALNIM UPRAVAMA: 15 MJERA ZA POMOĆ GRAĐANIMA I PRIVREDI

U sklopu mjera podrške privredi i građanima, Građanski pokret URA uputio je svim crnogorskim lokalnim samoupravama i Zajednici opština novi predlog daljih aktivnosti, u cilju ublažavanja posljedica pandemije izazvane koronavirusom (COVID 19). URA je pozdravila napore pojedinih lokalnih samouprava, poput Berana i par crnogorskih opština, koje su već preduzele konkretne aktivnosti.

 Set mjera koje URA predlaže podrazumijeva:

 1) Odlaganje naplate poreza na nepokretnost za 90 dana i omogućavanje plaćanja u tri rate, na zahtjev obveznika;

2) Ukidanje naplate lokalnih komunalnih taksi na period od 90 dana, za sve zakupce javnih površina (ljetnjih bašti, zatvorenih bašti, vitrina, pokretnih tezgi i sl.), kao i reklamnih panoa i bliborda, koji zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

3) Ukidanje rente zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu lokalne samouprave ili preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine na period od 90 dana, za sva pravna i fizička lica koja zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

4) Umanjenje računa za vodu u iznosu od 50% za sva domaćinstva, na period od 90 dana;

5) Umanjenje računa za izvršene usluge odvoza komunalnog otpada na period od 90 dana za sva fizička lica, kao i za pravna lica koja zbog epidemiološke situacije ne obavljaju djelatnost;

6) Oslobađanje naplate pijačnih naknada i tezgi na period od 90 dana, za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti da obavljaju svoju privrednu djelatnost;

7) Preusmjeravanje sredstava planiranih za službena putovanja u prvoj polovini 2020. godine i sredstava budžetske rezerve, za sanaciju složene socio-ekonomske situacije;

8) Odlaganje naplate naknade za održavanje grobalja na period od 90 dana, kao i umanjenje cijene pogrebnih usluga za 50% tokom trajanja epidemiološke situacije;

9) Odlaganje naplate usluge održavanja stambenih zgrada trećim licima, od strane nadležne agencije ili preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine, na period od 90 dana;

10) Ukidanje naplate taksi za licencu taksi udruženjima ili preduzetnicima koji obavljaju usluge taksi prevoza na period od 90 dana;

11) Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva pravna i fizička lica na period od 90 dana;

12) Odlaganje prinudne naplate za sva pravna i fizička lica, na period od 90 dana;

13) Ukidanje naplate parkinga do stabilizacije epidemiološke situacije;

14) Ukidanje naplate naknade za privremene objekte koji zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana;

15) Ukidanje naplate naknade za privremene objekte koji ne obavljaju privrednu djelatnost zbog epidemiološke situacije, na period od 90 dana.

 Mjere pomoći privredi, odnosile bi se na sva pravna i fizička lica koja zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za borbu protiv zaraznih bolesti nisu u mogućnosti da obavljaju svoju privrednu djelatnost, naveli su iz URE. Oni ističu da je u ovim trenucima posebno važno iskazati solidarnost sa pogođenim građanima i privredom, kako bi se ublažile brojne negativne posljedice koje pandemija Korona virusa ostavlja po socio-ekonomski život Crne Gore. ( saopštenje Građanskog pokreta URA)

 

  

 

Podijeli na: