Politika

06.05.2022
673

UJEDINJENA CRNA GORA: REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE PREDSJEDNIKA OO NSD KOTOR VLADIMIRA POTPARE OD 05.05.2022.

U nastavku prenosimo reagovanje koje potpisuje predsjednik OO Ujedinjene Crne Gore Kotor i član SPD “Jedinstvo” 1839 Kotor Siniša Kovačević.

“Ispred Ujedinjene Crne Gore, OO Kotor i kao član Srpskog pjevačkog društva “Jedinstvo” 1839, dužan sam zbog kotorske i šire javnosti reagovati na sopštenje predsjednika OO NSD Kotor, g.Vladimira Potpare od 05.05.2022.
U svom saopštenju Potpara pokušava da izmanipuliše javnost objavljivanjem potpisa članova Organizacionog odbora za proslavu "Svetosavskih svečanosti" 2018. godine.
Naime, tačno je da su Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor i Srpsko pjevačko društvo "Jedinstvo” 1839, 2018. godine bili tehnički suorganizatori "Svetosavskih svečanosti" sa NVO LUČA iz Kotora na čijem je čelu gospođa Nada Potpara, supruga Vladimira Potpare, ali cjelokupna finansijska sredstva iz budžeta Opštine Kotor su išla preko pomenute NVO!
Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor i SPD "Jedinstvo” 1839 ni na koji način nisu učestvovali u trošenju budžetskih sredstava, već je sa istima u cjelokupnom iznosu raspolagala NVO LUČA!
Krajnja namjera objavljivanja imena i potpisa članova SPCO Kotor i SPD "Jedinstva” 1839 je pokušaj da se u javnosti stekne utisak da su zajednički sa NVO LUČA učestvovali u trošenju budžetskih sredstava, što nije istina i lako je provjerljivo.
Upravo, zbog ovakvih manipulacija, već naredne 2019. godine, SPCO Kotor i SPD "Jedinstvo” , bez suorganizacije sa NVO LUČA organizuju "Svetosavske svečanosti".
Kad je u pitanju organizacija "Svetosavskih svečanosti", iste se od 1995. godine održavaju bez prekida u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor i Srpskog pjevačkog društva "Jedinstvo 1839".
Tradicionalna Svetosavska akademija je svake godine centralni dio proslave sa prigodnom aktuelnom besjedom izabranih srpskih intelektualaca uz program duhovne i ozbiljne muzike.
Svetosavsko veče ili bal je neobavezna zabava, koja sama po sebi ne predstavlja, kako Potpara kaže, "bitan događaj za srpski narod", već je u organizaciji NSD-a više ličilo na pučku zabavu gdje su čelnici pomenute partije promovisali svoja folklorna umijeća.
Dalje, Potpara navodi "kako je uloga NSD-a da čuva tradiciju i kulturu srpskog naroda, a Sveti Sava je ime i prezime naše tradicije". Po ovome, neupućeni čitalac bi mogao steći utisak da su NSD i Potpara "pronašli" Svetog Savu?
U svakom slučaju, pozdravljamo ovu namjeru g. Potpare i pojedinaca iz NSD-a,  i koristimo priliku da ih pozovemo da ubuduće prisustvuju svečanim akademijama   koje SPCO Kotor i SPD "Jedinstvo 1839" organizuju svake godine o Savindanu, liturgijama i ostalim duhovnim dešavanjima.
Kroz vjekove, mi, Srbi, Bokelji, opstali i ostali smo Srbi i pravoslavci ispod mnogih ozbiljnih okupatorskih administracija, nismo čekali osnivanje NSD-a i porodične Potparine NVO.
 

predsjednik OO Ujedinjene Crne Gore Kotor i član SPD “Jedinstvo” 1839 Kotor Siniša Kovačević
   

Podijeli na: