Politika

03.08.2020
198

STANOVČIĆ: PROGRAM DPS ZA RAZVOJ KOTORA NA ODRŽIVIM OSNOVAMA

Odbornička lista „Za Kotor! Za Crnu Goru! DPS-Milo Đukanović“ Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor i ovog puta ima najbolju programsku ponudu građanima za lokalne izbore koji nam predstoje 30. avgusta, smatra Tatjana Stanovčić, predsjednica Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor i kandidatkinja za odbornicu u SO Kotor.

U saopštenju koje nam je danas proslijeđeno se navodi da će se njihovi aktivisti i kandidati za odbornike narednih nekoliko sedmica truditi da svim građankama i građanima Kotora detaljno predstave ono što smo pripremili za naredne četiri godine, uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju i poštujući sve mjere koje propisuje NKT, sa prioritetnim zadatkom zaštite zdravlja svih građana.

Riječ je o sveobuhvatnom programu, sa konkretnim projektima, čiji je cilj da Kotor preraste u održiv grad, koji uspješno spaja savremene tehnologije razvoja sa očuvanom tradicijom, zaštićenim područjem grada i specifičnim gradskim duhom.
Infrastruktura je uvijek ono što najviše interesuje građane svakog grada, pa tako i Kotora. Bilo da je riječ o putnim ili komunalnim, kapitalni infrastrukturni projekti su, uz ekonomski razvoj, ono što dominantno utiče na povećanje kvaliteta svakodnevnog života. Zato je DPS sa posebnom pažnjom kreirala dio programa koji se odnosi na infrastrukturu, a zasnovali smo ga na čitavom nizu projekata koji su pokrenuti tokom posljednjih godinu dana, otkad je DPS preuzela upravljanje gradom. Tako će građani u programu liste „Za Kotor! Za Crnu Goru! DPS-Milo Đukanović“ pronaći 15 kapitalnih projekata putne infrastrukture, 10 projekata vodosnabdijevanja, osam projekata koji se odnose na razvoj kanalizacionog sistema, sedam projekata za objekte zajedničke komunalne potrošnje, osam projekata Luke Kotor i 16 projekata snabdijevanja električnom energijom.

Između ostalog, buduća lokalna vlast Kotora, predvođena DPS-om, intenziviraće aktivnosti na izgradnji obilaznice oko grada, koja je kapitalno važna kako za građane Kotora, tako i za turiste i poboljšanje turističke ponude čitavog crnogorskog primorja. Uz već završeni pothodnik, cilj obilaznice je da značajno rastereti saobraćaj u centru grada, te bolje i brže poveže Kotor sa susjednim opštinama. Sanacija tunela Vrmac i izgradnja magistrale Tivat-Jaz, sa po dvije kolovozne trake u oba smjera, predstavljaće zaokruženu povezanost Kotora savremenim saobraćajnicama. Izgradnja žičara od grada do tvrđave San Đovani i do Lovćena, biće posebno atraktivne kao dio turističke ponude Kotora, ali i korisne za sve građane.
Naselja Risan, Perast, Stoliv i Prčanj, odnosno domovi 6500 građana koji žive na ovom području, tokom naredne četiri godine dobiće nove kanalizacione mreže i biće priključeni na PPOV (Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda) Tivat – Kotor, što će značajno uticati na smanjenje zagađenosti ekološki osjetljivog područja Bokokotorskog zaliva.

Razvojem poljoprivrede u zaleđu grada, podrškom proizvodnji organske hrane, realizacijom projekta agroturističkog naselja u selu Dragalj i prerađivačkih pogona u slobodnoj industrijskoj zoni, Kotor će jačati ekonomski na održivim osnovama i ujedno značajno obogatiti svoju turističku ponudu.

Izgradnjom Nautičkog turističkog centra, lukama i marinama u Risnu i Kotoru, grad će postati konkurentniji i atraktivniji za nautičare i visokoplatežne turiste tokom čitave godine.
Bogata sportska tradicija Kotora biće nastavljena i obogaćena daljim razvojem veslačkog, plivačkog i vaterpolo sporta, rekonstrukcijom i skorim otvaranjem zimskog bazena „Nikša Bućin“, adaptacijom otvorenog bazena u Kotoru, kao i otvorenih bazena na Prčanju i u Risnu. Takođe, biće rekonstruisan i Gradski stadion prema standardima koje zahtijevaju savremeni fudbalski kriterijumi. Prostornim planom posebne namjene za Obalno područje i prostorno urbanističkim planom Opštine Kotor predviđena je izgradnja Regionalnog zdravstvenog centra u Kotoru koji će opsluživati više primorskih opština. Ideja o izgradnji nove bolnice proizilazi iz stvarne potrebe za pružanjem liječenja po savremenim standardima i dodatno pozicionira Kotor na mapi zdravstvenog turizma.

Značajan dio programa liste „Za Kotor! Za Crnu Goru! DPS-Milo Đukanović“ zauzima dalja zaštita, konzervacija i valorizacija područja pod zaštitom UNESCO, kultura grada, očuvanje bogate tradicije Kotora i Boke. Između ostalog, planirano je osnivanje Muzeja grada, gradske biblioteke, radionica za izradu dobrotske čipke, revitalizacija fortifikacione baštine, rekonstrukcija i sanacija šetališnih staza na brdu Sveti Ivan, konzervacija Gurdića – Glavnih gradskih vrata, dalje snaženje i podrška gradskim festivalima...  Tokom narednih sedmica DPS i naši kandidati za odbornike pojedinačno će predstavljati svaki dio programa, prije svega u direktnoj komunikaciji sa građanima, uz apsolutno poštovanje mjera i preporuka NKT-a i uvažavanje epidemiološke situacije, a potom i putem medija i digitalnih platofrmi.  Naša lista „Za Kotor! Za Crnu Goru! DPS-Milo Đukanović“, sa svih 33 kandidata za odbornike u Skupštini Opštine Kotor, predstavlja apsolutnu garanciju da je realizacija našeg programa sigurna, čak i u uslovima pandemije koronavirusa i izazova koje donosi takva situacija za čitav svijet. U saradnji sa budućom Vladom Crne Gore, koju će nakon parlamantarnih izbora 30. avgusta nastaviti da predvodi DPS, i svim relevantnim međunarodnim institucijama, projekti koji će tokom naredne četiri godine biti realizovani otvoriće nove razvojne šanse Kotoru i pretvoriti ga u grad koji uspješno spaja svoju milenijumsku tradiciju sa savremenim konceptom življenja.


Tatjana Stanovčić, predsjednica Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor i kandidatkinja za odbornicu u SO Kotor.

Podijeli na: