Politika

13.04.2021
655

SOCIJALDEMOKRATE KOTOR: SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA FORMIRAN PROTIVZAKONITO

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor formiran je Savjet za bezbjednost saobraćaja.Ova informacija bi bila stavljena u pozitivan kontekst jer je upravo saobraćaj jedan od vodećih problema u našem gradu,ali način formiranja ovog radnog tjela,ne dozvoljava da se to desi. Naime, u članu 20a Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Kotor („Službeni list opštine Kotor“, br. 06/05, „Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“, br. 30/15) je izmedju ostalog navedeno sljedeće:
„Savjet za bezbijednost saobraćaja ima predsjednika i 6 članova (ukupno sedam), od čega 4 iz redova odbornika i 3 iz nadležnih organa saobraćajne struke.
Međutim,među predloženim članovima Savjeta za bezbijednost saobraćaja ne postoji ni jedan član iz nadležnih organa, tj. nema predstavnika koji se bave problemima saobraćaja iz nadležnih organa: Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i Sekretarijata za urbanizam i prostorno planiranje.
Izgleda da je opet “struka na prvom mjestu”!
Socijaldemokrate neće polemisati o stručnosti imenovanog Savjeta, ali smatramo da se bez predstavnika nadležnih organa saobraćajne struke ne mogu na stručan način razmatrati i analizirati problemi u saobraćaju našeg grada, predložiti stručna rješenja , a da ne govorimo o implemetaciji istih.
Poražavajuća je i činjenica da su za ovakav način formiranja Savjeta za bezbjednost saobraćaja glasali predstavnici skoro svih partija u kotorskom parlamentu.
Socijal demokrate će preispitati zakonitost ove odluke kod nadležnog suda!
(Saopštenje OO SD Kotor)
 

Podijeli na: