Politika

30.12.2020
954

SO KOTOR DONIJELA ODLUKU O BUDŽETU, NIŽE CIJENE VODE

Opštinski budžet za 2021. godinu iznosi 16.809.000 EUR, odlučeno je danas u nastavku četvrtog zasijedanja Skupštine opštine Kotor u kinu Boka. 

Efekti pandemije korona virusa odrazili su se značajno na lokalne prihode, pa je procentualno novi budžet za 38,33 odsto manji od planiranog za tekuću godinu (27.256.000 eura). 

Kako se čulo na skupštini smanjenje budžeta u odnosu na prethodnu godinu evidentno je u dijelu izdvajanja sredstava za kapitalne izdatke (62,53 %). 

Razlog je u činjenici da je znatan dio priliva, koji Opština Kotor ubira od sopstvenih prihoda, a usmjerava na kapitalne izdatke, direktno vezan za djelatnost turizma.  

Ukupni primici budžeta raspoređeni su na tekuće izdatke (preko 6,3 miliona EUR), transfere (preko 4,3 miliona), otplatu duga (750.000), kapitalni budžet (preko 5,3 miliona), tekuću i stalnu budžetsku rezervu (65.000 EUR).  

Primici budžeta po vrstama i ekonomskoj klasifikaciji: porezi - 8,23 miliona, takse 300.000, naknade blizu 3,9 miliona, primici od prodaje nefinansijske imovine 900.000, od otplate kredita 35.000, sredstva prenesena iz prethodne godine 750.000, donacije 300.000 i pozajmice i krediti 500.000 EUR.     

Na rashodnoj strani “vode” kapitalni izdaci (5.348.862 EUR). Slijede  bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca ( preko tri miliona EUR), transferi institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru (blizu 2.7 miliona), rashodi za tekuće održavanje (1.185.500)… Tekuća budžetska rezerva iznosi 50.000, a stalna 15.000 EUR. 

Donijeta je i odluka o sniženju cijene vode za fizička lica sa dosadašnje od 1.083 eura po metru kubnom na 0.8430 (varijabilni dio), odnosno 0.7689 eura (fiksni dio). Značajno pojeftinjenje vode je i za pravna lica koja će umjesto 2.06 eura po metru kubnom, plaćati 1.6018 eura (varijabilni dio), odnosno 0.7689 eura  (fiksni dio). 

Procentualno pojeftinjenje iznosi 18% za fizička i 22 % za pravna lica. 

Odbornici su usvojili: Odluku o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti, Odluku o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora o donošenju programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. PPO Tivat, Odluku o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora o utvrđivanju cjenovnika javnog snabdijevanja, prihvatanja i odvođenja otpadnih voda za 2021. godinu DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, Odluku o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o utvrđivanju predloga cijena – usluga za upravljanje komunalnim otpadnim vodama PPO Tivat, Odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „ Dražin Vrt“ do MBTS 10/0,4 kV „Orahovac 2“, region 5 (K.O. Orahovac I, K.O.Orahovac II- Kotor), Odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV „Jadran Perast“ do MBTS 10/0,4 kV“Dražin Vrt“, Region 5 (K.O.Perast, K.O.Orahovac II- Kotor), Odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu- Region 5 (Strp, Kotor). 

SO Kotor je na današnjem zasijedanju donijela zaključak da se za Odbor direktora Luke Kotor ad predlažu:  Ljiljana Popović Moškov (predsjednica, Branko Kovačević (član) i Mano Rebronja (član). Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić će uputiti zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine akcionara Luke Kotor. 

Donijete su i odluke o opštinskim odborima, savjetima i upravnim odborima

U nastavku pregled članova: 

Odbor za finansije, privredu i razvoj  

Slobodan Bobo Lazović, predsjednik

Branko Ivanović 

Ljiljana Popović Moškov 

Željko Avramović 

Zoran Mrdak  

 

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost  

Boris Katurić, predsjednik 

Maja Mršulja 

Željko Aprcović 

Vido Drašković 

Špiro Vulović 

 

Odbor za društvene djelatnosti  

Vesna Antović, predsjednica 

Ilija Mlinarević 

Dejan Ognjanović 

Branko Ivanović 

Marija Bernard 

 

Odbor za međunarodnu i međuopštinsku saradnju  

Slobodan Bobo Lazović, predsjednik 

Pavle Popović 

Ivan Ilić 

Nađa Radulović 

Marija Bernard 

 

Odbor za vjerska pitanja  

Goran Jovanović, predsjednik 

Pavle Popović 

Ljubenko Borović 

Špiro Čučković 

Snežana Stevović Janković 

 

Savjet za ravnopravnost polova  

Tatjana Crepulja, predsjednica 

Milica Ljutić 

Snežana Stevović Janković 

Mladen Donković 

Jasmina Dragojlović 

Maja Mršulja 

Aleksandar Čolo 

 

Savjet za zaštitu životne sredine  

Ljiljana Popović Moškov, predsjednica 

Pavle Popović 

Đuro Avramović 

Špiro Čučković 

Nađa Radulović 

Sonja Seferović 

Aleksandar Čolo 

 

Savjet za predstavke i pritužbe  

Željko Knežević, predsjednik 

Mladen Donković 

Vido Drašković 

Danilo Adžić 

Rajko Dašić 

Vuk Bojat 

Mirko Božović 

 

Odbornici za vjenčanja za Radanoviće  

Maja Mršulja 

Zoran Mrdak 

Tatjana Crepulja 

 

Za Risan  

Boris Katurić 

Dejan Dudić 

Špiro Čučković 

 

Za Kotor  

Željko Knežević 

Slobodan Bobo Lazović 

Vido Drašković 

Ilija Mlinarević 

Tatjana Crepulja 

Vuk Bojat 

 

Upravni odbor DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor razrješenja  

Srđan Dragomanović 

Špiro Čučković 

Marjan Šantić 

 

Imenovanje  

Darko Vorotović, predsjednik 

Slavko Giljača, član 

Novak Drakulović, član 

 

Upravni odbor DOO „Komunalno Kotor“ razrješenja  

Dejan Uskoković 

Slavko Peraš 

Slobodan Pavićević 

 

Imenovanje  

Milivoj Mišo Samardžić, predsjednik 

Filip Stefanović, član 

Nikola Popović, član 

 

Savjet OJU „Muzeji“ Kotor  

Razrješenje  

Ilija Mlinarević 

Sandra Marinović 

Vladan Todorović 

Dubravka Jovanović 

 

Imenovanje  

Slavica Stupić, predsjednica 

Vanja Dabižinović, član 

Tanja Vico, član 

Slađana Gopčević, član 

 

Sajvet JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ 

Razrješenje 

 Petar Abramović 

Zrinka Velić 

Miško Prelević 

Boris Kustudić 

 

Imenovanje  

Milica Milić, predsjednica 

Darko Antović, član 

Nada Potpara, član 

Ivana Marković, član 

 

Upravni odbro DOO „Lovanja“  

Razrješenje   

Zoran Brguljan  

Filo Biskupović 

 

Imenovanje  

Mašan Giljača 

Jordan Kostić 

Podijeli na: