Politika

29.07.2020
264

SD KOTOR - ŽENE, POSAO I RODNA RAVNOPRAVNOST

„Povećanje zaposlenosti i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na tržištu rada , kao i podrška ženskom preduzetništvu, su u fokusu naše pažnje“ 

Mi socijaldemokratkinje Kotora svjesne smo činjenice da crnogorski zakoni normativno zabranjuju bilo kakvu vrstu diskriminacije, ali na žalost žene se svakodnevno suočavaju s diskriminatorskim praksama na na tržištu rada. 

Povećanje zaposlenosti žena i uklanjanje svih oblika diskriminacije žena na tržištu rada , kao i podrška ženskom preduzetništvu, su u fokusu naše pažnje.Želimo da ohrabrimo i animiramo što veći broj žena da ne čekaju posao, več da ga same pokrenu, jer to mogu. 

U opštini Kotor nedavno su dodjeljena sredstva za podsticanje i podršku ženskom preduzetništvu.Na inicijativu naših članica u izvršnoj vlasti, opredjeljena budžetska sredstva su uvećana, tako da će svoj posao moći da započne ili unaprijedi veći broj prijavljenih preduzetnica. 

Naše članice daju doprinos koji se tiče rodne ravnopravnosti, posebno u oblasti vezanoj za socijalna pitanja žena i djece, ukazivanjem na to da neka zakonska rešenja mogu biti bolja, kako bi ih ekonomski ojačali. 

Posebnu pažnju posvetićemo zažtiti prava djece razvedenih roditelja i insistirati na prednosti pri zapošljavanju samohranih majki. 

I u narednom mandatnom periodu naš rad biće usmjeren da se po pitanju rodne ravnopravnosti što više približimo standardu Evropske Unije i prevazilaženju tradicionalnog shvatanja uloge žene.

Ostvarivanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u našoj zemlji zahtijeva razumijevanje svih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja, porodične prilike i svakodnevni život. 

Ne tražimo da budemo iste , nego samo ravnopravne, jer Mi odlučujemo dosljedno za društvo jednakih mogućnosti. 

Učlani se da se i tvoj glas čuje jer mi odlučujemo dosljedno. 

(SD KOTOR)

Podijeli na: