Politika

29.02.2020
487

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST OPŠTINSKOG ODBORA DEMOKRATA KOTOR

Ne obazirući se na javna upozorenja, lokalni DPS funkcioneri su se ipak upustili u nezakonite radnje kako bi što prije započeli radove na izgradnji pothodnika.


Boris Bogdanović i Vladimir Jokić su povodom ovog projekta podnijeli krivičnu prijavu SDT-u i prijave nadležnim inspekcijama, koje još jednom pozivamo da što prije preduzmu mjere iz svoje nadležnosti.

Kako smo svjedoci da su radovi na pothodniku zaustavljeni, pred cijelom crnogorskom javnošću zahtjevamo od nezakonitih funkcionera opštine Kotor odgovore na sledeća pitanja:

1. Koje je dokaze priložila Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora o tome da su se radovi na pothodniku odvijali u periodu 2016-2018 godine, a na osnovu kojih je produžena građevinska dozvola?
2. Da li je i kada urađen elaborat uticaja na životnu sredinu?
3. Zbog čega su zaustavljeni radovi na pothodniku?
4. Kada će radovi na pothodniku biti nastavljeni i kada će biti završeni?
5. Koliko će u konačnom koštati izgradnja pothodnika?

Kako je nezakoniti predsjednik opštine prije 3 dana izjavio da nema zastoja u radovima, od njega zahtjevamo da nam odgovori na ova pitanja, a u prilogu dostavljamo fotografije napuštenog gradilišta učinjene u petak 28.2. i u subotu 29.2.2020. godine.

(Opštinski odbor Demokrata Kotor)

Podijeli na: