Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Politika

22.05.2023
274

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - DAMJAN ĆULAFIĆ, KANDIDAT ZA POSLANIKA NA IZBORNOJ LISTI ALEKSA I DRITAN, HRABRO SE BROJI I FUNKCIONER DEMOKRATA

Posljednjih godina bili smo izloženi manipulaciji, ograničenjima naših sposobnosti i atmosferi gdje se uzimalo od poštenog rada dok su se drugi nepoštenim radom bogatili i zamazivali nam oči da nešto rade za dobrobit naroda.

Danas, osam godina kasnije od osnivanja Demokrata izlazimo na izbore odlučni da završimo započeti posao. Želimo da uspostavimo sigurnost i stabilnost, želimo da stavimo život na prvo mjesto, da osiguramo bezbjednost i pravdu. Osnova za ostvarenje našeg programa za ekonomski oporavak građana je borba protiv mafije i pozivamo vas da se oko toga udružimo. Važno nam je da ovu borbu vode pošteni ljudi i zalažemo se za poštenje u politici.

Konkretne mjere koje predlažemo su realne i ostvarive, građani će jako brzo osjetiti boljitak i pomoć države.

Za sistemsku borbu protiv korupcije predlažemo:

Transparentnost, odgovornost i poštenje su osnova našeg djelovanja;

Zahtijevamo transparentno finansiranje političkih stranaka i jaču kontrolu izbornih kampanja;

Zalažemo se za efikasne antimafija mjere i kazneni progon korupcije;

Zalažemo se za pravična, otvorena i slobodna suđenja;

Zalažemo se za veće kazne za sva djela učinjena u vezi sa korupcijom;

Zalažemo se za uspostavljanje mjera prevencije za borbu protiv korupcije;

Imamo jasan plan zaštite žviždača;

Imamo jasan plan za suzbijanje korupcije u javnom sektoru;

Imamo jasan plan za izgradnju novih načela u sektoru javne nabavke;

Imamo jasan plan za suzbijanje korupcije u zdravstvu, povećanje kazne i oštre sankcije za svakoga ko prima mito;

Imamo jasan plan kako da motivišemo sposobne ljude da se uključe u rad nezavisnih tijela koji će raditi na borbi protiv korupcije, uspostavljanju i stvaranju ambijenta nepristrastnih institucija i slobode medija;

Imamo jasan plan koji je sveobuhvatan, koji istovremeno radi i na preventivi i na edukaciji ljudi kako da prepoznaju korupciju, ali i suzbiju korupciju tamo gdje je poznato da ista postoji;

Imamo set zakonskih akata koji će u najkraćem mogućem roku pomoći da se sprevede kazneni progon svih ljudi koji su dio mafije, koji im pomažu ili koji ih štite.

Prema studiji OECD koja je sprovedena u Crnoj Gori budžetski gubici koji nastaju  zbog korupcije iznose gotovo 2 milijarde eura.

Znate šta sve država može sa tim novcem? Znate kolike bi bile plate i penzije kada bi prihode ubirala država, a ne klanovi? To želimo da vam pokažemo.

Postavili smo realne ciljeve i rokove i znamo da je borba za poštenje u politici naša tačka spajanja i naš zajednički posao.


Damjan Ćulafić, kandidat za poslanika na izbornoj listi “Aleksa i Dritan, Hrabro se broji” i funkcioner Demokrata

Podijeli na: