Politika

23.12.2021
443

SAOPŠTENJE KOALICIJE ZA BUDUĆNOST KOTORA (23.12.21.)

Shodno dešavanjima na današnjem zasijedanju Skupštine opštine Kotor, Ujedinjenja Crna Gora, Socijalistiička narodna partija, Demokratska srpska stranka, konstituenti koalicije Za Budućnost Kotora i 5 odbornika: Maja Mršulja, Ljubenko Borović, Jelena Parapid, Pavle Popović i Boris Katurić pozivaju Demokratski front sa svoja dva odbornika, Slobodana Boba Lazovića i Željka Kneževića, da prisustvuju sjednicama SO Kotor i prekinu njen bojkot kako bi mogli zajedno sa našim koalicionim partnerima, Demokratskom Crnom Gorom i građanskim pokretom  URA , donositi odluke koje su značajne za razvoj Kotora.

U protivnom kao većinski dio koalicije Za budućnost Kotora, konstatovaćemo da Demokratski front sa svoja dva odbornika, više ne želi da bude dio koalicije Za Budućnost Kotora i da će ubuduće nastaviti svoj skupštinski rad u okviru DF-a i na taj način snositi sve buduće posledice bez uvlačenja nas, kao većine u koaliciji Za budućnost Kotora u njihove partijske i lične interese, koji su konfrotirani sa interesima građana i građanki Kotora.

 23.12.2021.

 Koalicija Za budućnost Kotora

Podijeli na: