Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Politika

25.05.2023
128

SAOPŠTENJE KOALICIJE HRABRO SE BROJI

Na talasu promjena koje se događaju u našoj zemlji mladi igraju ključnu ulogu i zato se Koalicija Alekse i Dritana, "HRABRO se broji", danas na skupu u Podgorici obavezala kroz potpisivanje Sporazuma “Brojimo hrabro ideje mladih”, da će mladima pružiti odgovornost za vođenje države. "Svijet se mijenja, a mladi razumiju promjene i znaju da odgovore zahtjevima", potvrdio je Aleksa Bečić svoju odluku da mladima daju šansu sada, a ne samo u budućnosti.

To je velika promjena koja mora da se dogodi ukoliko želimo da naša zemlja dobije bolji životni standard", izjavio je Dritan Abazović, predsjednik GP Ura.

Uz podršku iskusnih i politiku međugeneracijske saradnje naša država ide ka boljem ekonomskom standardu, to je skup mjera i sposobnosti, jer vrijedni smo onoliko koliko vrijedimo svi zajedno.
Lideri Koalicije "HRABRO se broji" Aleksa Bečić i Dritan Abazović danas su sa mladima potpisali sporazum koji ih obavezuje da će mladi dobiti šansu odmah, te da ih vide na odgovornim pozicijama u državi i pozicijama odlučivanja. Bečić i Abazović su podijelili mišljenje da se svijet promenio posle Covid-a, da je digitalizacija u prvom planu, te da mladi znaju da odgovore zahtjevima promjena kojima smo izloženi i da ih danas treba uključiti u odgovorne poslove.
Uloga države mora biti da omogući prelazak iz djetinjstva u odraslo doba kroz davanje šansi dobrim poslovnim idejama, stipendijama, ali i sa konkretnim odgovornim zaposlenjima i državnim funkcijama. "Politika za mlade se ne može više tretirati kao dio drugih politika, ona mora imati svoja posebna načela" izjavio je Bečić i dodao da naš Sporazum sa mladima nudi rješenja za stipendije i istraživački rad, izgradnju studentskih domova po standardima EU, izgradnju stanova za mlade, kao i optimizaciju poreza za prvi stan. Obavezujemo se i da ćemo izgraditi nacionalni fudbalski stadion", izjavio je, između ostalog, Bečić.


KOALICIJA “ Aleksa i Dritan - HRABRO se broji !”

Podijeli na: