Politika

26.12.2021
262

SAOPŠTENJE DEMOKRATSKE NARODNE PARTIJE CRNE GORE (26.12.2021.)

Demokratska narodna partija obavještava javnost da je u lokalnom parlamentu u Kotoru na djelu višemjesečna politička korupcija, koja je ovih dana kulminirala odbijanjem OIK-a Kotor da postupi po zaključcima DIK-a i vrati odbornički mandat DNP-u, koji joj je otet protivzakonitim djelovanjem predsjednice Skupštine opštine, Maje Mršulje, kao i potpredsjednika opštine, Siniše Kovačevića, uz punu asistenciju predsjednika OIK- a, Petra Abramovića.

Zloupotreba funkcija radi pribavljanja političke koristi od strane navedene družine, uz logističku podršku zainteresovanih lica, počinje od 22. jula 2021. godine kad je Pavle Popović, odbornik DNP-a, koji je izabran sa izborne liste “Za budućnost Kotora”, lično i svojevoljno u prostorijama SO Kotor potpisao i predao ostavku na funkciju odbornika.

Tog trenutka započeo je lov na odbornički mandat DNP-a.

Maja Mršulja tog dana započinje niz zloupotreba – prvo pokušava da onemogući prijem ostavke u skupštinskoj službi, a zatim, kada u tome ne uspijeva, u dogovoru sa Sinišom Kovačevićem, odlaže prosleđivanje ostavke OIK-u do narednog dana, kako bi dala vremena svojim partnerima u ovom nedjelu da izvrše uticaj na Pavla Popovića.

Sljedećeg dana, uz ličnu pratnju Siniše Kovačevića, Pavle Popović dostavlja OIK-u “predomišljaj”, u kojem potvrđuje da je potpisao dan ranije predatu ostavku, ali navodi da je malo razmislio, pa se predomislio i povlači ostavku.

Tako crnogorsko izborno pravo dobija novi primjer za izučavanje zloupotreba izborne volje građana pod nazivom “Malo sam se predomislio.”, kojim se u pravni sistem uz pomoć OIK-a Kotor uvodi institut “povlačenja ostavke” ili “Pavlovog predomišljaja”. I sve to uz pomoć Maje Mršulje, koja protivpravnim korišćenjem svog službenog položaja, i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja u cilju pribavljanja političke koristi, stavlja pečat Skupštine opštine na neistiniti i nezakoniti prateći akt, upućen OIK-u, uz koji, osim ostavke, koju šalje sa danom zakašnjenja, šalje i čekani “predomišljaj”.

Državna izborna komisija 10. 12. 2021. usvaja Zaključak, kojim konstatuje da je usvojen prigovor DNP-a, kojim smo tražili da OIK Kotor konstatuje da je odborniku Popoviću prestao mandat, i da sačini Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta sljedećim DNP-ovim kandidatom.

OIK Kotor, na čelu sa DPS-ovim Petrom Abramovićem, ovih dana opet odbija da postupi po Zaključku DIK-a, i po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, kojim je u članu 101 propisano da mandat prestaje danom podnošenja ostavke.

DNP će zato podnijeti krivičnu prijavu protiv Pavla Popovića, koji nezakonito i dalje obavlja funkciju odbornika, lažno se predstavljajući.

DNP će podnijeti krivičnu prijavu i protiv svih onih koji su pružali “aktivnu podršku” u predomišljanju Pavla Popovića i njegovom zadržavanju na funkciji odbornika pola godine nakon prestanka mandata brutalno kršeći zakone ove države i zloupotrebljavajući svoje funkcije, i to:

protiv predsjednika OIK-a, Petra Abramovića, i svih članova OIK-a Kotor, koji su učestvovali u ovom bezakonju;

protiv Dejana Vukšića, nekadašnjeg nosioca liste ZBK, Maje Mršulje i Siniše Kovačevića, jer postoji osnovana sumnja da je Vukšić zajedno sa Majom Mršuljom i Sinišom Kovačevićem, čiju je suprugu postavio za generalnog sekretara ANB-a, učestvovao u političkoj korupciji i otimanju odborničkog mandata DNP-u, vršeći niz krivičnih djela.

O svemu ovom DNP će obavijestiti ambasadorku EK u Podgorici, kao i sve relevantne međunarodne institucije.

Istovremeno, pozivamo takozvanog vjernika, Pavla Popovića, koji je s preporukom Crkve došao na listu DNP-a, da, u skladu sa sedmom Božijom zapoviješću, “Ne kradi.”, a u susret blagim danima koji dolaze, vrati oteti odbornički mandat, jer DNP sigurno neće odustati od svojih principa, niti će ustuknuti pred bilo kim, pa bio on iz ANB-a, ili se skrivao iza Crkve.

 

Podijeli na: