Politika

18.01.2020
577

SAOPŠTENJE DEMOKRATA I DSS-a

Juče je ispred Upravnog suda Crne Gore održana zajednička press konferencija Demokrata i DSS-a, na kojoj su se obratile stranke u postupku pred ovim sudom Vladimir Jokić, nezakonito smijenjeni predsjednik Opštine Kotor i Dragica Perović, nazekonito smijenjena predsjednica Skupštine opštine Kotor, kao i pravni zastupnik Neven Gošović.

Neven Gošović je saopštio da su prije više od 6 mjeseci kod Upravnog suda Crne Gore formirani predmeti po podnesenim tužbama Dragice Perović, Vladimira Jokića i Kluba odbornika Demokrata u Skupštini opštine Kotor. Osporenim odlukama, suprotno izbornoj volji građana izvršeno je preuzimanje skupštinske i izvršne vlasti u Opštini Kotor.
“U cilju poštovanja principa zakonitosti, zaštite javnog interesa i slobode i prava građana Kotora zahtijevali smo da Upravni sud odluke u ovim predmetima donese u hitnom postupku i u kratkom roku. Karakter - pravna priroda osporenih odluka i posljedice njihove primjene su takvi da zahtijevaju hitno postupanje. Ukoliko se sporovi ne riješe u jednom razumnom roku, najdalje 2-3 mjeseca od dana formiranja predmeta, ugrožava se pravna sigurnost i postavlja pitanje svrhe sudske zaštite” – konstatovao je Gošović dodajući da zahtjevi za hitno postupanje u navedenim predmetima od strane Upravnog suda nijesu uvaženi ni u kom vidu.
“I konačno usmena rasprava po prvopodnesnoj tužbi, podnesenoj radi poništenja Odluke o razrješenju predsjednice Skupštine Dragice Perović sazvana je za 17.01.2020. godine, iako su procesne pretpostavke za odlučivanje u ovom predmetu obezbijeđene još 23.08.2019. godine. Međutim, usmena rasprava u ovom predmetu nije ni danas održana. Sudsko vijeće kojim je predsjedavala sutkinja odložilo je jučerašnju raspravu, iako nije postojao nijedan na Zakonu o upravnom sporu zasnovan razlog za odlaganje usmene rasprave” – naveo je Neven Gošović

“Važan razlog zbog kojeg bi se rasprava mogla odložiti mogao bi biti samo razlog, zbog kojeg se spor ne bi mogao pravilno raspraviti, ako se rasprava ne bi odložila. Sudsko vijeće sazvanu usmenu raspravu odložio je iz razloga što se punomoćnik tužene SO Kotor od 10. januara nalazi na bolničkom liječenju, pri čemu je raspravi prisustvovao drugi advokat po zamjeničkom punomoćju koji navodno nije stigao da se upozna sa spisima predmeta” – navodi Gošović i konstatuje da ovakva odluka sudskog vijeća predstavlja zloupotrebu ovlašćenja u funkciji zaštite interesa nosioca lokalne vlasti u opštini Kotor, preuzete na nezakonit način, političkom korupcijom, suprotno izbornoj volji građana Kotora.
Vladimir Jokić je istakao da odluka Upravnog suda da odloži usmenu raspravu, predstavlja kontunuitet u djelovanju suda kada su u pitanju ovi predmeti. Podsjetio je, da je u maju mjesecu takođe bio slučaj nezakonite smjene kada je bilo potrebno 36 dana Upravnom sudu od dana podnošenja tužbe do dana donošenja presude. “Međutim, danas smo imali priliku da se uvjerimo da kada to nije u interesu DPS-a, da je Upravnom sudu malo i šest puta po 36 dana samo da zakaže i održi usmenu raspravu” – istakao je Jokić i dodao da je uvjeren u pravnu argumentaciju koja je navedena u tužbama.
“Uvjeren sam da će Upravni sud morati na kraju da donese presude kojima će poništiti sve akte o razrješenju I sve akte o imenovanju novih funkcionera koji danas nezakonito obavljaju funkcije u Kotoru. Nezakonita vlast u Kotoru opstaje isključivo zbog nerada suda” konstatovao je Jokić i podsjetio da je u aprilu i u junu prošle godine premijer Duško Marković zajedno sa ministarkom Pribilović stavio cjelokupnu Vladu Crne Gore u službu OO DPS-a u Kotoru. “Bojim se da možemo početi da svijedočimo o tome da je namjera Markovića da se u interesu OO DPS Kotor stavi i sudska vlast” – zaključio je Jokić.
On je na kraju izrazio uvjerenje da će Vijeće Upravnog suda smoći snage da se 7. februara odupre pritisku i donese zakonitu odluku. “Svi razlozi zbog kojeg je došlo do smjena pokazali su se kao netačni” - istakao je Jokić i pozvao Upravni sud da sudi po zakonu i u skladu sa zakonom.
“U Španiji je pod vlašću Franciska Franka važila krilatica da za neprijatelje postoji zakon, a za prijatelje može sve. Ako se ovako nastavi u Crnoj Gori, za političke protivnike ne može ni po zakonu” – zaključio je na kraju Vladimir Jokić.
Predsjednica DSS-a Dragica Perović saopštila je da je kao nelegitimno smijenjena predsjednica SO Kotor očekivala opstrukciju od strane Upravnog suda: “Od takozvane smjene Vardarske skupštine, kada sam neuobičajno i nesvakidašnje smijenjena u restoranu hotela “Vardar”, bilo je za očekivati da danas u toj nelegalnoj smjeni pomogne i Upravni sud” – dodala je Perović.
“Želim kao pravnik da vjerujem da će sud makar 7. februara odlučivati na osnovu zakona i da će se donijeti zakonita odluka. U suprotnom trebamo, svi mi pravnici, da spalimo naše diplome” – istakla je Perović
Ona je navela da je u avgustu stigao odgovor na tužbu od strane tužene, i da su se do tada su trebale primjeniti odredbe Zakona o parničnom postupku i roku od 30 dana zakazati usmena rasprava.
“Želim kao pravnik da vjerujem da će Upravni sud konačno početi da radi po pravu, jer je do sada samo pomagao da jedna se nelegalna vlast, jedna evidentna politička korupcija i evidentno političko nasilje koje vlada u Kotoru legalizuje” – zaključila je Dragica Perović.

(Foto - Vijesti)

Podijeli na: