Politika

03.03.2020
152

SAOPŠTENJE DEMOKRATA - SDT JOŠ NIJE REAGOVAO PO PRIJAVI BOGDANOVIĆA I JOKIĆA

Boris Bogdanović i Vladimir Jokić su dana 27.01.2020. godine podnijeli krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu protiv nelegitimno izabranog gradonačelnika Kotora, Željka Aprcovića i više NN lica zbog sumnje da su počinili niz krivičnih dijela produžavajući isteklu građevinsku dozvolu za izgradnju pothodnika u Kotoru.

Vrhovno državno tužilaštvo je proslijedilo krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu na nadležnost. Istog dana, Bogdanović i Jokić podnijeli su prijavu urbanističko-građevinskoj inspekciji i ekološkoj inspekciji.

Ekološkoj inspekciji je podnijeta prijava zbog toga što je započeto sa građevinskim radovima bez Procjene uticaja na životnu sredinu iako je Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, Lista II, tačka 12, stav L predviđeno da se: “Procjena vrši za vijadukte, tunele, mostove, nadvožnjake i druge putne objekte”. Pored toga tačkom 15 je predviđeno da se Procjena uticaja na životnu sredinu vrši i za sve projekte navedene na Listi II u zaštićenom prirodnom dobru i zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Ekološki inspektor je izvršio inspekcijski nadzor, nakon čega je obavjestio podnosioce prijave o izvršenom nadzoru. U postupku nadzora utvrđeno je da za ovaj projekat nije urađena Procjena uticaja na životnu sredinu, s tim što se ova činjenica pokušava relativizovati navodnom potrebom tumačenja odgovarajućeg propisa uprkos jasnom propisivanju takve obaveze u predmetnoj Uredbi.

Kada se tome doda da Urbanističko građevinska inspekcija i Specijalno državno tužilaštvo još uvijek nisu reagovali po podnijetim prijavama, očigledno je da je DPS režim i u ovom slučaju blokirao nadležne institucije da profesionalno i nepristrasno obavljaju svoje nadležnosti.

(Demokratska Crna Gora)

Podijeli na: