Politika

12.01.2022
756

REAGOVANJE V.D. DIREKTORA JU KULTURNI CENTAR “NIKOLA ĐURKOVIĆ” KOTOR VLADIMIRA BUJIŠIĆA NA TEKST POTPREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR SINIŠE KOVAČEVIĆA OD 27.12.2021.

“Od svog stupanja na mjesto rukovodioca kotorskog Kulturnog centra, vodim se samo jednim ciljem, a to je unaprijeđenje ustanove kojom rukovodim, tj. da stanje u kom će se ustanova nalaziti nakon mog odlaska iz iste bude bolje nego stanje u kom se ista nalazila do momenta moga stupanja na mjesto direktora. Izazovi su brojni, nadam se da ću uspjeti u tome.

Što se tiče navoda iz Vašeg teksta, da je namjena iznosa predloženog budžeta za programske aktivnosti Kulturnog centra, da isti “prođe” preko žiro-računa ustnove, nije mi najjasnije šta ste htjeli time reći. Ukoliko smatrate da sredstva usmjerena na žiro račun Kulturnog centra samo “prolaze” preko istog i nenamjenski se troše, najljubaznije Vas molim da Opština Kotor detaljno ispita finansijsko poslovanje ustanove od mog stupanja na mjesto v.d. direktora, i utvrdi da li je bilo nenamjenskog i nelegalnog trošenja sredstava.

Iznos koji je predložen za programske aktivnosti i manifestacije čije organizovanje Kulturni centar planira u 2022. godini kao jedini cilj ima podizanje kvaliteta svih programa ustanove, od pozorišnog, muzičkog, likovnog, književnog, filmskog do obrazovnog.

Moj cilj i cilj političke partije čiji sam član (Nova Srpska Demokratija) je vraćanje Kulturnog centra na mjesto krovne institucije kulture u Kotoru, naravno u saradnji sa Opštinom Kotor kao osnivačem. Takođe, napominjem da se stav NSD po pitanju povratka određenih značajnih kulturnih manifestacija koje decenijama organizuju NVO i DOO društva, pod organizacione okvire Kulturnog centra nije mijenjao dugi niz godina i da je stavi isti, tj. da u dijalogu sa Opštinom Kotor treba pronaći adekvatan način da se organzacija istih na valjan način, bez rizika po kvalitet manifestacija, vrati pod okrilje Opštinske ustanove Kulturni centar. Isti stav zastupamo bez obzira ko rukovodi ustanovom. Nažalost, blagovremni dijalog na ovu temu je izostao.

            U svim okolnim opštinama praksa je da najznačajnije kulturne manifestacije organizuju centri za kulturu, tj. javne ustanove čiji je osnivač Opština. Takav slučaj je u Tivtu, Herceg Novom i Baru, gdje najznačajnije manifestacije sprovode opštinske ustanove kulture i to sa velikim uspjehom. Navedene ustanove su uz adekvatnu podršku osnivača, ostvarile veliki napredak u radu. Zašto je Kotoru drugačije, ostaje pitanje.

Opština Kotor, tj. preciznije Skupština opštine Kotor, kao osnivač, ima na raspolaganju sve mehanizme kontrole koji joj omogućavaju da ne dozvoli nikakav vid nelegalnog poslovanja u Kulturnom centru.

Što se tiče dugogodišnjih “kapaciteta” Kulturnog centra, koji je, kako je navedeno u Vašem tekstu odlično poznat cijeloj kotorskoj javnosti, smatram da za sprovođenje predloženog programa u ustanovi postoji dovoljan broj kvalitetnih i sposobnih kadrova, sa dugogodišnjim iskustvom, koji mogu kvalitetno odgovoriti zahtjevima.

Izričito se ne mogu složiti sa Vašom izjavom da Kulturni centar nema kapaciteta da organizuje kulturna dešavanja u gradu. Iako se na mjestu v.d. direktora nalazim tek nepunih godinu dana, u bliskoj saradnji sa zaposlenima u ustanovi, mogu potvrditi da isti posjeduju kapacitet da na kvalitetan način organizuju i zahtjevna kulturna dešavanja. Uspješno organizovanje Bokeljske noći kao dijela nematerijalne kulturne baštine Crne Gore i tradicionalnog Zimskog kotorskog karnevala godinama unazad govori u prilog tome. Što se tiče kotorske javnosti, ista je imala izuzetno pozitivne rekacije na program Kulturnog centra, posebno u jesenjem dijelu ove godine. Detalje o programu koji je naša ustanova sprovela u ovoj zbog epidemiološke situacije još, zahtjevnojoj godini, imaćete prilike da vidite kada se bude razmatrao naš Izvještaj o radu za 2021. godinu.

Takođe, ove godine je značajan napor uložen u sanaciju objekata u kojima svoju djelatnost obavlja Kulturni centar. Kino Boka je osvremenjen novom digitalnom 3D tehnologijom i publici nudi najsavremeniji repertoar sa po dvije projekcije dnevno, šest dana u nedjelji. Na istom su zamijenjena sva dotrajala ulazna vrata, kao i određen broj prozora. Osavremenjena je i klimatizacija u sali kina, a takođe su sanirani hodnik, kancelarija rukovodioca I kabina za kinooperatere. Uspješno su organizovani filmski festivali “Uhvati film” i “Ubrzaj”. U Gradskoj galeriji je ugrađena nova klimatizacija, a zamijenja su i sva dotrajala vrata. Likovni program se odvijao planiranom dinamikom, uz održavanje Festivala svjetlosti “Zasjaće palaci” i izložbe “Kotorski vizuelni umjetnici”. U Gradskoj biblioteci i čitaonici su sanirane prostorije čitaonice, ugrađena je nova klimatizacija, a kroz projekat sa Goethe Institutom ista je besplatno opremljena novom informatičkom opremom, kao i sistemom za digitalizaciju knjižnog fonda i 3D printerom. Dokupljen je veliki broj novih naslova. Uz navedeno, u biblioteci su odrađeni i elektro radovi koji omogućavaju kvalitetno i bezbjedno korišćenje nove opreme. Gradska biblitoeka je tokom cijele godine imala kvalitetan književni program i rad sa djecom i mladima. Ove godine uprkos negativnom uticaju epidemioloških mjera odigrano je 20 kvalitetnih pozorišnih predstava, koje su naišle na izvanredne reakcije kod publike. Uz to organizovali smo pet muzičkih događaja, među kojima se ističu koncert Gradskog hora i koncert gudačkog orkestra “Camerata” iz Novog Sada. Posebno je dobro ispraćen i uspješno sproveden koncert Ansambla “Kolo”, jednog od najkvalitetnijih i najprofesionalnijih folklornih ansambala u Evropi. Program za djecu i mlade je takođe bio bogat, a uspostavili smo i blisku saradnju sa kotorskim školama. U Velikoj sali je na kvalitetan način izvršena numeracija sjedišta. Sjedišta su do sada bila numerisana na neadekvatan način. U izradi su nove škure za zgradu ustanove, a stare i nebezbjedne će biti zamijenjene. To je samo dio urađenog u tekućoj godini. Toliko o pogubnim postupcima rukovodećeg kadra NSD u Kulturnom centru.

Nesporno je da prostora za unaprijeđenje rada ima i na tome ćemo raditi zajedno sa osnivačem. U procesu izrade je predlog nove sistematizacije koji za cilj ima adekvatnije organizovanje rada, po ugledu na uspješne ustanove ovog tipa u okruženju.

Politizacija naših ustanova i preduzeća je nešto što se nesporno dešavalo decenijama unazad u Crnoj Gori. Depolitiyaciji je potrebno pristupiti bez selektivnosti u svim ustanovama.

Ukidanje Kulturnog centra u Kotoru kao ustanove, bi bio prvi takav primjer u Crnoj Gori. Možda bi taj postupak bio najlakši, ali smatram da trebamo uložiti zajednički napor da se Kulturni centar uredi i osnaži na zadovoljstvo svih nas, uključujući Opštinu Kotor i naše sugrađane.

Upravo je razvoj Kulturnog centra, a samim tim i grada Kotora primarni pokretač svih aktivnosti i planova Kulturnog centra za iduću godinu. Zadnje što mene lično, kao i rukovodstvo OO NSD-a, pokreće u djelovanju su lični i porodično-partijski interesi. Jak Kulturni centar sa ponudom kvalitetnog programa svakako jeste naš partijski interes, što dokazujemo dosadašnjim djelovanjem i na polju programa i infrastrukture u Kulturnom centru.

Ukoliko sumnjate u nezakonito djelovanje, bilo mene kao v.d. direktora Kulturnog centra, ili nekog drugog iz partije čiji sam član, što je navedeno u Vašem tekstu, molim Vas da bez odlaganja obavijestite nadležne organe”.

 U potpisu v.d direktora JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor - Vladimir Bujišić.

Podijeli na: