Politika

16.11.2020
314

OO DPS: ZA VRIJEME DPS VLASTI NIJE BILO ZADUŽENJA, A SVI BUDŽETSKI KORISNICI UREDNO SERVISIRANI

Demokratska partija socijalista u Kotoru ponosna je na učinke i rezultate lokalne vlasti koju je predvodila naša partija. Podsjećamo da je na dan primopredaje lokalne vlasti u Kotoru, 30. oktobra, na računima Opštine Kotor akumulirano cca 400.000 eura, međunarodni projekti 405.000 eura i cca eskort račun za realizaciju kapitalnih investicija na primarnoj infrastrukturi 170.000 eura, bez obaveza koje bi eventualno opterećivale novu vlast.

Tokom 15 mjeseci, koliko je Kotorom rukovodila lokalna samouprava na čelu sa DPS, nije bilo kreditnih zaduženja i uredno su servisirane sve potrebe korisnika budžeta. U periodu od septembra 2019. do juna 2020. godine, završena je sanacija lokalnih puteva i ulica u ukupnoj površini od preko 50.000 metara kvadratnih, u što je uloženo blizu milion eura. Uređeno je 20 igrališta za djecu, autobuska stajališta, završena je restauracija Sat-kule, uređene su zelene površine, uklonjen je otpad sa bivšeg ,,Fjorda", dužna pažnja je posvećena Kulturnom centru, šetnici na Citadeli, izgradnji trotoara, u saradnji sa Vladom Crne Gore nabavljena je digitalna oprema za bioskop “Boka”...

Osnovnim i srednjim školama i javnim ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite obezbijeđene su brojne donacije, kao i udžbenici za sve osnovce, isplaćivane stipendije. Završena je najznačajnija investicija u Kotoru, pomoćni saobraćajni prolaz na gradskoj rivi, za koji je izdvojeno 1.600.000 eura, a njegov pun kapacitet će se pokazati vrlo brzo. U lokalnom parlamentu je uređena kompletna pravna infrastruktura za najveću investiciju na teritoriji Opštine Kotor, gradnju rizorta Bigova Bay, a upravo kroz izgradnju primarne infrastrukture građani tog dijela Donjeg Grblja će dobiti kvalitetno vodosnabdijevanje, putnu infrastrukturu i dr. Nakon desetogodišnje agonije u vaterpolo klubu Primorac, problemi su riješeni i klub je ponovo u nadležnosti gradske uprave.

I pored prisutne pandemije i ograničenih mogućnosti naplate lokalnih prihoda (samo po osnovu očekivanih prihoda od ulaznica za bedeme, zakupnina, privremenih objekata, lokalnih komunalnih taksi, turističke takse i sl. a sve u skladu sa odlukama lokalnog parlamenta) prihod budžeta za ovu godinu će po navedenim osnovama biti manji za cca 5.500.000 eura. Ako se tome dodaju negativni efekti po osnovu smanjenja investicionih aktivnosti, te prolongiranje naplate poreza bez mogućnosti preduzimanja mjera prinudne naplate, pomenuti iznos se znatno povećava. Ipak, i pored svega navedenog, stopa realizacije budžetskih prihoda na 30.10.2020. godine je nešto veća od 80 odsto.

Pred nama je, dakle, period koji traži dosljednost, međusobno uvažavanje, odgovornost i ono što je najvažnije - ispunjavanje predizbornih obećanja sugrađanima i sugrađankama. Demokratska partija socijalista će, rukovođena tim principima, nastaviti kroz svoj kontinuirani rad da bude konstruktivna opozicija, koja će ukazivati na greške i u cjelosti podržavajući sve projekte i programe koji su usmjereni na dobrobit svih građana Kotora – kaže se u saopštenju OO DPS Kotor

Podijeli na: