Politika

17.01.2021
615

LPCG: NESTRUČNI POTEZI VLADE BLOKIRALI JAVNE NABAVKE, DESETINE HILJADA GRAĐANA UGROŽENO

Posljedica ne usvajanja budžeta za 2021. godinu od strane aktuelne Vlade Crne Gore i ministarstva finansija direktno se negativno reflektovala na sektor javnih nabavki, a u daljem i na ogroman broj od skoro 4000 korisnika sredstava iz budžeta, uključujući i lokalne samouprave. Neznanje i neiskustvo sa viškom nadobudnosti i neosnovanog samopouzdanja i arogancije dovelo je čitav sektor javnih nabavki u komplikovanu situaciju u kojoj je skoro nemoguće usvojiti Planove javnih nabavki za 2021. godinu i to iz dva ključna razloga: prvi je nepostojanje budžeta sa kojim će javne nabavke svih budžetskih korisnika raspolagati, posebno za nove budžetske korisnike i drugi jer u velikom broju budžetskih korisnika nema odgovornih lica za potpisivanje plana javnih nabavki za ovu godinu. Ovakvim postupkom Vlade i resornog ministarstva prekršeno je više članova Zakona o javnim nabavkama, navešćemo za sad samo one najgrublje prekršene članove 82, 83 i 84 koji jasno  kažu da je „Naručilac dužan da do 31. januara tekuće fiskalne, odnosno finansijske godine sačini plan javnih nabavki i dostavi ga nadležnom organu radi objavljivanja na portalu javnih nabavki.“  Kao i da „Postupak javne nabavke naručilac može da pokrene samo za nabavke koje su utvrđene planom javnih nabavki za tekuću godinu i za koje ima obezbijeđena finansijska sredstva budžetom ili na drugi način u skladu sa zakonom!“

Posebno je pitanje kako će se i na koji vremenski period donositi plan javnih nabavki, imajući u vidu da se privremeno finansiranje budžeta vrši na period od 90 dana. Jasno je da će zbog ovoga doći do drastičnog kršenja Zakona o javnim nabavkama koji je i u proteklih 40 dana „pao“ nebrojeno puta. Pošto novoj „ekspertskoj“ vladi i njenim apostolima poštovanje zakona nije primarno realno je da se ni na ova kršenja neće puno obazirati. 

U situaciji kad ne postoji usvojen budžet države Crne Gore za 2021. godinu, a finansiranje se uz kršenje zakona o Budžetu vrši iz privremenog budžeta nemoguće je izvršiti  planiranje nabavki i pri tome obezbijediti poziciju budžeta, odnosno finansijskog plana na kojoj su planirana sredstva za javnu nabavku.

Na koji način će se u razumnom roku vršiti ključne nabavke u sektoru zdravstva, kapitalnih investicija, izgradnje i održavanja infrastrukture i građevinskih objekata, odbrane i policije pitanje je na koje eksperti iz vlade nemaju odgovor. Kako će se sve ovo odraziti na funkcionisanje javne uprave znaćemo veoma brzo, a da će izazvati negativne posljedice po desetine hiljada građana koji su na direktan ili indirektan način zavisni od javnih nabavki koje država sprovodi, znamo već sad.

(Saopštenje LPCG)

 

Podijeli na: