Politika

30.11.2020
364

KRAPOVIĆ: BEZ NAPRETKA NA PLANU VLADAVINE PRAVA, NEMA EVROPSKIH INTEGRACIJA

Prenosimo saopštenje Demokratske Crne Gore odnosno poslanika Dragana Krapovića

Nakon što je za predsjednika Osnovnog suda u Kotoru osmi put zaredom, i obesmišljavanjem i zakona i sudskih odluka, izabran Branko Vučković, poruke iz EU su više nego jasne. Naime, portparolka Evropske komisije poručila je, komentarišući taj izbor: "Crna Gora, da bi napredovala na putu ka Evropskoj uniji (EU), treba da ostvari dalji napredak, a ne nazadovanje u sprovođenju reforme pravosuđa, kako bi ispunila privremena mjerila za poglavlje 23." Prema tome, Sudski savjet koji krši zakonske norme i ignoriše procesne smetnje za izbor predsjednika suda, uključujući i protivustavni izbor predsjednice Vrhovnog suda, postaje faktor ozbiljnog nazadovanja i prepreka reformi. Osim toga, ova praksa i ignorisanje važećeg prava i preporuka GRECO, od strane Sudskog savjeta, postaje i faktor koji blokira evropske integracije.

Ako je jedan čovjek na funkciji predsjednika suda, tri i po decenije, ako je na toj funkciji još i prije pada Berlinskog zida, rušenja "gvozdene zavjese", preživio AB revoluciju, pad sistema monizma, promjene 4 državna statusa, onda se to lice iz funkcionera pretvara u gospodara jedne institucije i urušava joj autoritet do temelja. Ono što mi potenciramo da se dešava, a to je kršenje zakonskog okvira i obesmišljavanje duha reforme, poruke su i EU. Od Zakona se ne smije ni milimetar odstupiti, a isto tako je nedopustiva ovakva koncentracija lične moći unutar pravosuđa.

U ovogodišnjem izvještaju, između ostalog, stoji i sledeće: "Prošlogodišnje preporuke koje se odnose na pravosuđe su samo djelimično adresirane. Izazovi ostaju, posebno u odnosu na nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost u pravosuđu." Takođe naročito je upečatljiva i ocjena: "Ostaje zabrinutost povodom profesionalnog kapaciteta članova oba savjeta, naročito Sudskog kao i njihove posvećenosti i vremenu koje posvećuju obavljanju dužnosti." Prema tome, EK ukazuje da domaći zadaci nijesu ispunjeni i izražava zabrinutost da ne dođe do dodatne regresije. I što je najgore izostaje reakcija. Postavlja se pitanje da li se Sudski savjet povodom ovoga sastao i razgovarao o ovome?

Niko, pa ni Sudski savjet, nema pravo da vodi bitke sa EU, jer našoj zemlji EU je suštinski cilj, niti iko ima pravo da ubjeđuje da su 3 zapravo 2 ili da nema problema tamo gdje ih ima i koji se i iz Brisela jasno vide. To je vrhunac neodgovornosti, to nije rad u javnom interesu, i taj rad ima ogledalo u Izvještaju EK.

Osim toga, argumentovano smo, kao predstavnici kluba poslanika, ukazali i u najširoj naučnoj javnosti je potvrđeno da Sudski savjet, kao i Tužilački savjet, ne vrši svoju funkciju u pogledu utvrđivanja prestanka sudijske funkcije. Naime, članom 121 Ustava Crne Gore propisano je da sudiji prestaje funkcija, između ostalog, i kada ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Članom 17 i 197đ sistemskog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju propisani su ti uslovi (broj godina života i broj godina staža osiguranja). Važeće norme, kako ustavne, tako i zakonske nedvosmislene su i precizne. Njihovo nepoštovanje, u dosadašnjem postupanju Sudskog savjeta, povlači naročitu odgovornost, ne samo profesionalnu.

Posebno skrećemo pažnju i na jedan aspekt inicijative Udruženja sudija za ocjenu ustavnosti norme Zakona o PIO koja predviđa pozitivnu diskriminaciju žena. Osim što je pravno neutemeljena, govori i o tome da je pomenuta gospoda spremna da dovede u težak položaj na hiljade žena, koje su nadomak ispunjenja uslova za starosnu penziju, sve samo da bi se jedna grupa lica održala u foteljama. Na pravnu neutemeljenost te inicijative argumentovano je ukazala i Unija slobodnih sindikata.

Bez konkretnog i vidljivog napretka na planu vladavine prava, nema evropskih integracija. Uvjereni smo da će neminovna sveukupna institucionalna obnova, reforma i kontrolni mehanizmi u predstojećem periodu, kao i razborita evropska očekivanja, dovesti do ustavnog i zakonitog stanja i u ovoj oblasti koja je od krucijalnog značaja za evropske integracije. ( saopštenje Demokrata)

Podijeli na: