Politika

12.04.2020
113

FORUM ŽENA DEMOS-a PODRŽAVA KAMPANJU BEZBJEDNA DOMA

 

Forum žena DEMOS-a ovim putem pruža podršku kampanji #Bezbjedna doma.

,,Svjesni smo da su u uslovima društvene izolacije veći izgledi da dođe do porodičnog nasilja. To je posledica, kako nasilničke prirode i davno usvojenih pogrešnih modela, tako sada i suočavanja sa siromaštvom i strahom od bolesti.

Ne nose se svi jednako dobro sa strahom, a u ovom vremenu kada sve poziva na solidarnost, moramo napomenuti da postoje osobe (pretežno ženskog pola) kojima je život sa nasilnikom već dugo vremena nalik na karantin.

Ne reagujući ( kao očevidac), ne postupajući po protokolu i odmah ( kao odgovorno lice) automatski doprinosimo povećanoj frekvenciji porodičnog nasilja, ali i povećanju trauma kod članova porodice nasilnika.

Žrtve porodičnog nasilja, zbog patnje koju preživljavaju, teško se mogu spontano uključiti u društvo i njegove tokove kao stabilne i funkcionalne jedinke, tako da njihov ,,duševni'' karantin može potrajati i decenijama.

Stoga, podržavanjem ove i sličnih kampanja, skretanjem pažnje na moguće propuste u reakciji odgovornih lica, doprinosimo osvješćivanju javnosti da je nasilje iza zatvorenih vrata sada u svom vrhuncu, da COVID-19 nije jedina opasnost i da itekako možemo uzeti pojedinačno učešće u kreiranju boljeg, srećnijeg i sigurnijeg društva”, navodi se u saopštenju.

 

(Medijski tim DEMOS-a)

Podijeli na: