Politika

30.12.2020
1317

DINAMIČNA DISKUSIJA O BUDŽETU ZA 2021. GODINU

Opštinski budžet za 2021. godinu iznosi 16.809.000 EUR, odlučeno je danas u nastavku četvrtog zasijedanja Skupštine opštine Kotor u kinu Boka. 

U završnoj riječi, odgovajući na brojne diskusije i sugestije odbornica i odbornika, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je povodom izlaganja Špira Čučkovića (DPS) kazao da su svako javno preduzeće, potrošač, organizaciona jedinica, već od septembra dostavili ono što su njihovi zahtjevi, pa su svi i konsultovani.

„Kada je riječ o decentralizaciji lokalne vlasti, opredjeljenje je da se nastavi sa praksom da se mjesne zajednice i stanovništvo do kraja konsultuju. Predsjednik opštine je odgovoran za izvršenje budžeta“, kazao je Jokić, dodavši i da, kada je riječ o zabrani gradnje, lokalna uprava u intenzivnoj komunikaciji sa Ministarstvom, ekologije i prostornog planiranja, kako bi se ovaj proces doveo do kraja, a moratorijum i formalno prekinuo. 

Povodom izlaganja odbornice Ljiljane Popović Moškov (GP URA) Jokić se osvrnuo na izmjene zakona kojim se određuju prihodi lokalnih samouprava, oko čega, kako je naveo, postoji apsolutna saglasnost. „Odnosno da se izvorni prihodi lokalnih samouprava povećaju, a ono što su davanja odlučiće centralna vlast Crne Gore, uz konsultacije lokalnih samouprava, jer vjerujem da ćemo ući u proces decentralizacije i tako povećati sve ono što su izvorni prihodi i nadležnosti Opštine“, kazao je Jokić. 

Povodom kritika odbornika DPS Željka Avramovića o stavkama budžeta, kazao je da je pokrenuteo više aktivnosti u dijelu bolje i preciznije naplate prihoda od poreza na nepokretnosti. Najavio je i formiranje geografsko – informacionog sistema koji će pomoći u pospješivanju naplate. „Govorili ste o prihodima hartijama na vrijednosti i kamatama. Nismo planirali dividendu od Luke Kotor u 2020. Kada je riječ o prihodu od ulaznica na bedeme, vidite i sami da je to neka trećina od onoga što je planirano u jednoj dobroj godini. Kada je riječ o izdvajanjima za sport, na snazi je odluka ove skupštine o procentima kojim se ta sredstva izdvajaju. Odluka je na snazi i Opština je dužna da je poštuje.Stavka „ugovori o djelu“ podrazumijeva angažovanje za prevođenja, kićenja i sl“, kazao je Jokić. 

„DR Ilić (SDP) je iskazao interesovanje za stavku „plate“ i realizaciju za ovu godinu za poreze i doprinose. Stavka za plate nije povećana nego je čak i smanjena. Kada je riječ o planu rada Direkcije, nije prvi put da će kasnije biti usvojen u odnosu na budžet, a o proglašenju Vrmca parkom prirode, smatram da to nije loša, već odlična ideja. Međutim suština je da se usklade planovi sa realnošću. Znamo da su određene političke partije u prethodnoj deceniji, kada su mogle to da urade, umjesto da proglase Vrmac parkom prirode, inicirale donošenje lokalnih studija lokacije za Vrmac i planirale na tom prostoru mnogo drugačije sadržaje“, rekao je Jokić. 

Povodom izlaganja odbornika LPCG Vida Draškovića, predsjednik opštine je kazao da je naknada za iskorišćavanje kulturnih dobara vrsta nameta prema lokalnoj privredi nešto što je definisano Zakonom o zaštiti Područja Kotora. „Kada je riječ o davanju komercijalnoj radio stanici, nema tu nikakve diskriminacije. Naša procjena je da takav ugovor ne treba ni zaključivati, ni potpisivati. Kada je riječ o sredstvima za udžbenike za osnovce, ona su opredijeljena kroz stavku vezano za Sekretarijat za kulturu“, kazao je Jokić. 

„Gospodin Špiro Vulović (Demokrate) je govorio o broju zaposlenih, funkcionalnosti preduzeća i profitu. Slažem se da je potrebno izmijeniti sistem koji to reguliše, jer dolazi do apsurdnih situacija kada postoje stvari koje bi se mogle drugačije riješiti“, kazao je Jokić, dodavši da je brojka od 500 zaposlenih u lokalnoj administraciji i njenim preduzećima, koju je naveo Vulović, ustvari veća, što ne mogu ni veći gradovi da opsluže. On je kazao da će se u narednom periodu, kroz donošenje novih sistematizacija i sagledavanja kompletnog procesa rada, provjeriti gdje su „slabe karike“, kako bi se došlo do adekvatnog broja zaposlenih u Opštini, ali i da se ispoštuju zakonska prava onih koji će eventualno biti  tehnološki višak“, dodao je Jokić. 

Povodom izlaganja odbornika Slobodana Lazovića (PZP – Koalicija Za budućnost Kotora), Jokić je kazao da se slaže oko toga „da je je malo više optimističan stav Vlade da će prihodi od turizma biti naredne godine oko 55% u odnosu na prethodnu (2019. )“.  „Kada je riječ o hotelima, Unesko je odobrio izgradnju na Urcu i rekonstrukciju Teute u Risnu. Za očekivati je da u ovom mandatnom periodu imamo i ta dva nova hotela u Kotoru, nakon čega će neka buduća vlast imati priliku da razmišlja o drugačijim strategijama razvoja turizma i privrede uopšte“, rekao je Jokić. 

Povodom izlaganja odbornika Ljubenka Borovića  (SNP - Koalicija Za budućnost Kotora) kazao je da nije postojala namjera da se boračke organizacije oštete, bez obzira na stavku u budžetu, te da će Opština izaći u susret njihovim potrebama. Jokić je rekao i da je u Radanovićima oštećen postament, a ne spomenik, kao i da taj objekat nije upisan u Registar kulturnih dobara i da nije riječ o skrnavljenju spomenika NOB-a.  

Na izlaganje odbornika Željka Aprcovića (DPS) koji je kazao da je  realizacija budžeta  21 milion, Jokić je rekao: „Ona se tuda negdje kreće u odnosu na planiranih 27 miliona. Međutim, moramo da budemo realni, kako je to rekla koleginica Moškov, da u taj 21 milion realizacije ulaze prenesena sredstva od 5,6 miliona, kao 2,1 milion knjižen kupovinom Jugopetrola, pa kada se to izuzme, realna realizacija budžeta ove godine je oko 13 miliona EUR. U procesu smo izrade seta mjera podrške lokalnim privrednicima. Pokušavamo da budemo što širi u onome što nudimo u paketu podrške, ali ne u dijelu sa davanjima na štetu budžeta, već u opcijama prema privrednicima. Na prvoj januarskoj skupštini nadam se da ćemo moći da usvojimo tu vrstu mjera“, kazao je Jokić, dodavši da se nada da će sa potražiocima na osnovu pravosnažnih sudskih odluka doći do sporazuma kojim bi se ova plaćanja prolongirala. On je za 2021. najavio i uređenje pravnog položaja Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.
On je rekao da je odbornica Ljiljana Popović Moškov koja je bila u timu za formiranje opštinskog budžeta već odgovorila na pitanje o izmirenju 190.000 EUR duga prema VK Primorac. „Kako se čulo, obaveza je bila da se klubu u 2020. isplati 100.000 EUR, a u 2021. godini  90.000, što nije urađeno. Sredstva uplaćenja od strane Opštine od 100.000 otišla su na izmirenje po tužbi Ranka Perovića. Skupština je takođe u prošlom sazivu donijela odluku da će se to početi naplaćivati od prvog juna 2021. realizacijom mjenica, ili uplatom duga po 10.000 EUR. Tako da je cifra od 100.000 EUR stavljena kao jedino moguće da se izmiri u 2021. a sve ostalo će biti u sljedećoj godini“, kazala je Popović Moškov.

Podijeli na: