Politika

05.03.2020
585

DANAS ZASIJEDA SKUPŠTINA

XXXVIII sjednica Skupštine Opštine Kotor biće održana danas sa početkom u 9 sati u sali za sjednice Skupštine Opštine Kotor, Palata Bizanti, Stari grad.

Na dnevnom redu će biti: Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Opštine Kotor, Predlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor, Predlog Rješenja o razješenju članova odbora direktora “Luka Kotor” AD, Predlog Rješenja o imenovanju članova odbora direktora “Luka Kotor” AD, Izbor i imenovanja, Predlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Savjeta OJU “Muzeji” Kotor i Odbornička pitanja i odgovori.

Radio Kotor direktno će prenositi zasijedanje gradskog parlamenta.

Podijeli na: