Politika

28.01.2020
724

DANAS 36. SJEDNICA SKUPŠTINE

XXXVI sjednica Skupštine Opštine Kotor biće održana u utorak 28. januara sa početkom u 9 sati, u Palati Bizanti.  Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se: Predlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu, te Predlozi Odluka o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označene kao kat.parc. 600 i kat. parc. 605/2 objekat 1, LN 114 K. O. Risan, UP 153 (Dom kulture u Risnu), kupovini nepokretnosti u vlasništvu Privrednog društva “Jugopetrol” AD Podgorica, kupovini zemljišta označenog kao kat.parc.1421/3 K.O. Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice DUP-om Dobrota, te usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade, LAPM 2020-2021.

Kako je planirano, biće razmatran Izvještaj o radu sa finansijskim planom za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, Program rada i finansijski plan za 2020. godinu ovog društva, Programi rada i finansijski planovi za 2020. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor, DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor”, OJU “Muzeji” Kotor, kao i JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor.

Dnevnim redom predviđen je Izvještaj o realizovanim aktivnostima Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja za 2019. godinu sa Planom poslovanja za 2020. godinu, Program kulturnih manifestacija za 2020. godinu. Uslijediće izbor i imenovanja i odbornička pitanja i odgovori.

Radio Kotor će direktno prenositi zasijedanje gradske Skupštine.

Podijeli na: