Politika

15.12.2019
983

DANAS 33. SKUPŠTINSKO ZASIJEDANJE

XXXIII sjednica Skupštine Opštine Kotor održaće se danas sa početkom u 9 sati, u sali za sjednice Skupštine Opštine Kotor (Palata Bizanti).

Predloženim dnevnim redom predviđeno je usvajanje zapisnika sa XXXI i XXXII sjednice Skupštine Opštine Kotor.

Pred odbornicima će se naći Predlozi Odluka o prodaji zemljišta (kat. parc. 669/1 KO Stoliv I radi dokompletiranja urbanističke parcele), raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Odluke o organizovanju Opštinske javne ustanove „Muzeji“ Kotor, isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor, te o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Kotor“.

U planu su još: Predlozi Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Fudbalskom klubu „Bokelj“ Kotor, izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija Opštine Kotor Mjesnom udruženju penzionera Orahovac – Kotor, produženju roka zakupa poslovnih prostorija Opštine Kotor (Udruženje paraplegičara Kotor), kao i o  stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnine za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor.

Biće riječi i o Nacrtima Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu, Lokalnog akcionog plana za mlade LAPN 2020-2021, te Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe, utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra. 

Predlog Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2019-2020, Program rada Vodacom-a za 2020. godinu, izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2018. godinu DOO „Lovanja“ Kotor, radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu sa Programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Lovanja“ Kotor, izvještaj o raspodijeljenim sredstvima u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2019. godinu, kao i informacija o stanju životne sredine u Opštini Kotor za 2018. godinu, biće u fokusu pažnje odbornika gradske skupštine.

Uslijediće izbor i imenovanja, te odbornička pitanja i odgovori.

Radio Kotor će direktno prenositi zasijedanje lokalnog parlamenta.

 

 

Podijeli na: