Politika

26.11.2019
341

APRCOVIĆ: SAOSJEĆAMO SA NARODOM ALBANIJE

“Saosjećamo sa narodom Albanije, posebno sa stanovnicima Drača, a povodom zemljotresa koji je jutros pogodio ovo područje”, kazao je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović u nastavku XXXII sjednice Skupštine Opštine Kotor. U narednom periodu, kako je rekao, a u skladu sa mogućnostima, mora se pružiti pomoć. “To je naša, ljudska i komšijska obaveza, ali i prilika da pokažemo solidarnost, kao što je i nama ukazana 1979. godine”, poručio je predsjednik Aprcović, što su svi odbornici jednoglasno prihvatili.

Predsjednik gradskog parlamenta Jovo Suđić saglasio se sa konstatacijom da bi bilo potrebno, na eventualno vanrednoj sjednici, odobriti materijalna sredstva i na taj način pružiti pomoć, a povodom potresa koji je ostavio snažne posljedice, ali i odnio ljudske živote.

U centru pažnje odbornika bila je Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor. Nakon sat i po diskusije, odluka je usvojena sa 17 glasova za i jednim protiv, uz prihvaćen amandman odbornika SD-a Božidara Zvicera koji se odnosio na kretanje autobusa ulicom iza Osnovnog suda na Benovu. Odbornik Liberalne partije Vido Drašković smatra da se predlogom Zvicera kojim se ukida zabrana kretanja autobusa ne utiče na smanjenje gužvi, već na njeno povećanje.

Vd sekretara opštinskog Sekretarijata za razvoj preduzentištva, komunalne poslove i saobraćaj     Tamara Lompar podsjetila je da je tekst Predloga Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor, po okončanju javne rasprave, a nakon iznijetih primjedbi, prijedloga i sugestija, izmijenjen u odnosu na Nacrt Odluke. “Između ostalog, prihvaćen je prijedlog da dionica puta od Arome u Dobroti do skretnice za Institut za biologiju mora bude dvosmjerna, kako bi stanari Plagenata mogli pristupiti parkingu ispred svojih zgrada kada se kreću iz pravca Kotora ka Risnu. S obzirom na negodovanje i brojne pristigle primjedbe, zabranjen je prolaz turističkih autobusa ulicom iza Osnovnog suda na Benovu.  Proširili smo i broj ulica u naseljima u kojima je zabranjen saobraćaj za teretna vozila, teretna vozila sa prikolicom i poluprikolicom i radne mašine ukupne mase preko 10 tona”, obrazložila je Lompar.

Odbornica Bruna Lončarević bila je mišljenja da pomenuta odluka, između ostalog, treba tretirati i problem parkiranja motora na rivi. Ona je pitala da li se razmišlja da se ovaj plato “rastereti”, budući da se radi o mjestu sastajališta i okupljanja kako Kotorana, tako i turista.

Diskutujući na ovu temu, odbornica Građanskog pokreta URA Ljiljana Popović Moškov je saopštila da odluka ne korespondira sa Nacrtom odluke koji je ponuđen na javnoj raspravi. Upitno je i da li se odluka, kaže, može izglasati.  “U materijalu koji sam dobila ne vidim primjedbe koje sam dala na pomenuti nacrt za vrijeme trajanja javne rasprave. Gotovo sve primjedbe odnosile su se na član 35. ove odluke i tačku 5. Odnosi se na to da se ukrcavanje i iskrcavanje obavlja u ulici iza Osnovnog suda na posebno izgrađenoj traci, dok će se parkiranje obavljati u Industrijskoj zoni. Obrađivač je sebi dao za pravo da ukloni tu tačku, a u članu 38 odluke kaže se da nadležni organ može u toku turističke sezone odrediti površine za parkiranje i zaustavljanje vozila kao i turističkih autobusa”, rekla je Popović Moškov.

“Odluku je po mom mišljenju bolje donijeti, pa je tokom implementacije dorađivati”, poručio je Vido Drašković, odbornik Liberalne partije.

Odbornica Ljilja Radunović je izrazila uvjerenje da će pomenuta odluka dati pozitivne rezultate. ”Želim da vjerujem da sporna ulica iza zgrade Osnovnog suda, koja je sada jednosmjerna, a koja je izazvala najviše primjedbi sugrađana, ubuduće neće biti u funkciji parkiranja, ukrcaja i iskrcaja turista”, rekla je Radunović. U Kotoru, kada je saobraćaj u pitanju, nisu samo problem dvosmjerne ulice, kruzing i izletnički turizam. “Uzurpacija javnih prostora od strane taksi prevoznika je takođe, veliki problem”, istakla je i kao ilustraciju navela da je jutros kroz jednosmjernu ulicu od “Arome” u Dobroti do Pomorskog fakulteta bilo 16 parkiranih taksi vozila, jer se na ovoj lokaciji nalazi centrala jednog taksi prevoznika.

“Na ovoj odluci se veoma puno radilo. Ovo nije sveto slovo na papiru, a svaka primjedba i sugestija odbornika biće razmatrana. Upravo kroz plan privremenih projekata, razgovaraćemo o privremenim rješenjima. Stalna će, kaže, morati da sačekaju usvajanje PUP Kotora. Mislim da će naredna turistička sezona pokazati da smo uradili dobru stvar”,  smatra predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović.

Predsjednik gradskog parlamenta Jovo Suđić je mišljenja da se u Nacrtu, a sada i u Prijedlogu Odluke uradilo nešto pozitivno kada je saobraćaj u gradu u pitanju.

Nacrti Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, te obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambenih zgrada, biće na javnoj raspravi u trajanju od petnaest dana.

Usvojeni su Program rada i finansijski plan JU Kulturni centar „Nikola Đurković" Kotor za 2019. godinu. Opštinska javna ustanova “Muzeji" Kotor za ovu godinu planirala je povećanje obima aktivnosti, kako na polju osnovne djelatnosti, tako i u smislu programskih aktivnosti, posebno izdavaštva i organizacije naučnih/stručnih skupova i izložbi. Prema riječima vd direktora OJU “Muzeji” Slađane Mijanović, za sve objekte ove ustanove neophodna je izrada planova zaštite (osim za Muzej grada Perasta koji ga ima od 2018. godine).

Pred odbornicima gradskog parlamenta našao se i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor", koji parlament nije usvojio. Podsjetimo, Odbor za finansije, privredu i razvoj jednoglasno je bio protiv ovog dokumenata, jer nije obavljena procjena imovine društva. Prema riječima direktora Safeta Luković, procjena imovine u gradskom vododvodu nije rađena od 2004. godine. U obrazloženju odluke se kaže da su objektivne teškoće sa kojima se suočavaju: zastarjelost distributivne mreže i veliki tehnički gubici vode, koji nastaju prilikom njene distribucije, te bespravni priključci na vodovodnu mrežu. Potrebno je raditi na povećanju naplate potraživanja od svih korisnika usluga za isporučenu vodu za piće i odvođenje otpadnih voda. Najizraženiji problem naplate je prisutan kod privremenih objekata i stambenog sektora. Program rada i finansijski plan za 2019. godinu ovog gradskog preduzeća je usvojen.

Nije prihvaćen ni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu DOO „Komunalno Kotor". “Zeleno svijetlo” od strane odbornika gradske skupštine dobili su Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu „Vodacom-a", radu i finansijskom poslovanju za 2018. godinu Turističke organizacije Kotor, a razmatran je i Program rada i finansijski plan za 2019. godinu Turističke organizacije Kotor.

Ljubica Rajković je, na lični zahtjev, razriješena funkcije predsjednice Savjeta Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu”.

Nakon ponovljenog javnog konkursa za imenovanje članova Savjeta lokalnog javnog emitera “Radio Kotor”, gradski parlament je za članove Savjeta danas imenovao Ljilju Jovović (predlog VK “Primorac”) iz oblasti sporta i Jelenu Čečur (predlog OJU “Muzeji”) iz oblasti kulture.

U Savjet za upravljanje područjem Kotora, umjesto dosadašnjih članova: Miloša Petričevića, Jasminke Grgurević, Danijele Đukić i Ilije Laloševića, imenovani su:  Vilma Kovačević (dipl.arheolog-konzervator), Nikola Novaković (dipl. arhitekta), Andro Radulović (dipl. pravnik), Aleksandar Dender (dipl.arhitekta) i Sonja Seferović (potpredsjednica Opštine Kotor).

 

Podijeli na: