Politika

28.01.2020
1204

36. SJEDNICA: U CENTRU PAŽNJE RISANSKI DOM KULTURE, KUPOVINA NEPOKRETNOSTI JUGOPETROLA I USTUPANJE GLAVNOG PARKINGA LUCI KOTOR

Juče je u palati Bizanti održano tridesetšesto zasijedanje gradskog parlamenta, a svi predlozi odluka i programi predviđeni dnevnim redom su usvojeni.

Pored ostalih, odbornici su usvojili Predlog Odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti u Risnu – Dom kulture (označene kao kat.parc. 600 i kat. parc. 605/2 objekat 1, LN 114 K. O. Risan, UP 153) kao i Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti u vlasništvu Privrednog društva „Jugopetrol“ AD Kotor.

Usvojena je i Odluka o povjeravanju na upravljanje dijela katastarske parcela na kome je smješten glavni gradski parking na rivi – Privrednom društvu „Luka Kotor“ AD.

Kako se čulo, Luka Kotor će upravljati većim dijelom ovog prostora od 1. aprila. Na pomenutoj lokaciji ostaće 24 parking mjesta kojim će i dalje gazdovati Komunalno preduzeće, a od čega je polovina planirana za parkiranje taksista.

 Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup nepokretnosti označene kao kat.parc. 600 i kat. parc. 605/2 objekat 1, LN 114 K. O. Risan, UP 153 (Dom kulture u Risnu) koji je usvojen značajno će, kako se čulo u skupštinskoj sali, uticati na dalji razvoj ovog dijela opštine.

„Privođenjem namjeni nepokretnosti Opština Kotor dobija nove prostorije za administraciju (kancelarija MZ), prostor za biblioteku sa čitaonicom, prostor za sportske, kulturne i nevladine organizacije, prostor za muzejsku zbirku, galeriju, multimedijalnu salu (pozorište,bioskop)“ – kazao je opštinski sekretar za imovinsko pravne poslove Davor Magud.

Početna cijena zakupa nepokretnosti iz člana i utvrđena je na osnovu procijene sudskog vještaka i to za:

-objekat 1 kat.parc 600 KO Risan 1 iznosi 145.86 eura/m2.

-kat.parc.605/2 KO Risan 1 iznosi 305 eura/m2

„Sredstva ostvarena zakupom nepokretnosti koristiće se za ulaganje u infrastrukturu i druge kapitalne investicije od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom“ – rekao je Magud.

Izgradnja objekta Doma kulture u Risnu počela je 1985. godine.

Rekonstrukcija postojećeg objekta ima za cilj da se stvore bolji uslovi za rad administracije (kancelarija mjesne zajednice, prostor za biblioteku sa čitaonicom, prostor za sportske, kulturne i nevladine organizacije, prostor za muzejsku zbirku, galeriju, multimedijalnu salu-pozorište, bioskop).

Kako se čulo, nakon usvajanja ove skupštinske odluke, predsjednik Opštine Kotor u skladu sa Uredbom o prodaji i davanje u zakup stvari u državnoj imovini Crne Gore pristupiće formiranju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja koja će pripremiti Javni poziv sa projektnim zadatkom i ostalu potrebnu dokumentaciju.

„Namjera je da privučemo ozbiljne investitore i da sve više ulažemo u Risan što smo posljednjih mjeseci i pokazali“ – kazao je gradonačelnik Željko Aprcović.

 Odbornici su usvojili Predlog odluke o kupovini nepokretnosti u vlasništvu Privrednog društva “Jugopetrol” AD Podgorica.

„Opština Kotor, u cilju stvaranja uslova za što neposrednije i efikasnije vršenje poslova i zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva , pristupa kupovini nepokretnosti u vlasništvu privrednog društva Jugopetrol Kotor AD Podgorica i to kat. parc.740/01, zemljište pod objektom 1 površine 1063 m2 i zemljišta uz objekat površine1695 m2, objekat 1 sa PD 1 i PD 2, sve upisano u Listu neokkretnosti broj 172, KO Škaljari1, kat.parc.113 površine 29702 m2, zemljište pod objektom3,površine 237m2,objekata 2 površine 2110 m2,objekta 3 površine198 m2 , zemljište pod objektom 4, površine 18 m2, zemljište pod objektom 5, površine 19 m2 i zemljište uz objekte 1,2,3,4 i 5 ukupne površine 32284 m2 i objekata 1 u zgradi površine 237 m2 , objekta 2 površine 2110 m2, objekta 3 površine 198 m2, objekata 4 površine 18 m2 i objekata 5 površine 19 m2, sve upisano u Listu nepokretnosti broj 11, KO Privredna zona“ – stoji u dokumentu.

Izvjestilac – opštinski sekretar za imovinsko pravne poslove Davor Magud kazao je da se ova odluka od one koju je ponudila prethodna izvršna vlast razlikuje po tome što je konkretnija.

„Dinamika isplate je jasna, a jasna je i ideja o tome što će se konkretno raditi sa nepokretnošću u privrednoj zoni. Konkretizovan je dogovor sa Cedisom oko razmjene zemljišta. Što se tiče zemljišta u Škaljarima – isplativost je višestruka. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Kotor je zakupac prostora u kojem je smješteno i plaća značajnu sumu Jugopetrolu za te svrhe. Takođe, radi se o prostoru u koji bi mogle biti smještene sve opštinske službe i tako biti rasterećen Stari grad“ – rekao je Magud.

„ Razlika između ove i odluke koja je predložena prije godinu ili dvije je u tome što je ova finalizovana i sada konačno imamo ideju što ćemo sa zemljištem koje kupimo“ – kazala je odbornica Bruna Lončarević. Slično misli i odbornica DPS-a Tatjana Stanovčić. „ Pokazujemo na ovaj način kako se jedna odluka kompletira. Svojevremeno – nije bilo vizije i iz tog razloga smo i bili uzdržani“ – kaže Stanovčić.

„ Veoma je važno što nam je sada jasno kako ćemo valorizovati zemljište“ – poručuju odbornik Liberalne partije (LP) Vido Drašković.

Kada je u pitanju zemljište u Škaljarima, radi se o površini od 3 700 kvadrata, od čega je 220 kancelarijskog prostora,a ostatak su poslovne prostorije.  „ Podaci dovoljno govore o kakvom se prostoru radi,  a takođe je važno istaći i da postoji mogućnost dogradnje jednospratnog objekta“ – kazao je predsjednik Opštine Aprcović. On je podsjetio da je preduzeće „Vodovod i kanalizacija Kotor“ u posljednjih dvanaest godina na ime zakupa prostora opredijelilo oko 500 hiljada eura.

Zamjena zemljišta u dogovoru sa Cedisom će, podsjeća Aprcović, omogućiti da lokalna uprava raspolaže jednom vrlo atraktivnom lokacijom na Tabačini. „ Cedisu odgovara zemljište u privrednoj zoni, a mi ćemo preuzimanjem onog na Tabačini riješiti više problema. Pored ostalih, imaćemo mogućnost rekonstrukcije prostora i realizovanja aktivnosti koje će pomoći boljem protoku saobraćaja“ – rekao je, pored ostalog, Aprcović.

Ideja je, dakle,  da Opština Kotor ustupi nepokretnosti u KO Privredna zona CEDIS-u u svrhu obezbjeđenja poslovanja i ekonomskog prostora za potrebe Regiona 5-organizacione cijeline na nivou opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi, dok bi CEDIS ustupio Opštini Kotor nepokretnosti koje se nalaze u Tabačini, a čija je lokacija i mogućnost valorizacije za Opštinu Kotor od velikog značaja.

Konačna ponuđena tržišna vrijednost ,,Jugopetrol“ AD iznosi 2.650.000 eura, a tu je i mogućnost isplate u ratama i to: prva rata u iznosu od 1.050.000 eura - odmah nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, druga rata u iznosu od 800.00 eura do 30.06.2020.godine , tereća rata u iznosu od 800.000 eura do 31.01.2021.godine.

Prije usvajanja Odluke o povjeravanju na upravljanje dijela katastarske parcele 28/2 KO Kotor I Privrednom društvu „Luka Kotor“ AD uslijedila je diskusija.

Najprije je odbornik Liberalne partije Vido Drašković tražio da se odloži izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda.

„Menadžment Luke iz ovog preduzeća formira političku partiju i tako ulazi u izbornu trku. Mislim da ne moramo žuriti i da nije neophodbno da danas o ovom predlogu odlučujemo“ – smatra Drašković.

Odbornica Bruna Lončarević je kazala da se menadžment Luke Kotor „ignorantski odnosi prema lokalnom parlamentu“.

„U više navrata su ovom preduzeću proslijeđivana odbornička pitanja, a niti na jedno nismo dobili odgovor i to govori o njihovom odnosu. Takođe, u javnosti se stiče utisak da se zapošljavanja u pomenutom preduzeću obavljaju partijski, da se pojedincima namiještaju pojedini poslovi... Iz više razloga, ne mogu da povjerujem u njihovu dobru namjeru i zakonit rad“ – rekla je, pored ostalog, Lončarević koja je istakla da je „važno podsjetiti da je Opština Kotor većinski vlasnik preduzeća“.

Dejan Adžić iz DPS-a kaže da je neosporno da lokalna uprava mora izglasati ovu odluku. „ Nećemo valjda dozvoliti da neizglasavanjem ugrozimo koncesioni ugovor na koji smo toliko dugo čekali. Ovo je prosto naša obaveza. Sa druge strane, treba naći način da nadomjestimo Komunalnom preduzeću koje gazduje parkingom na rivi sredstva koja će ustupanjem ovog prostora Luci Kotor AD, izgubiti“ – smatra Adžić.

Radi racionalnosti, kako su kazali, odluku su podržali Ljiljana Velić iz Hrvatske građanske inicijtaive i Boško Zvicer iz Socijaldemokrata.

„Jasno je da se ovaj prostor mora osloboditi radi bezbjednosti brodova i bezbjednog protoka turista jer su to obaveze iz koncesionog ugovora“ – podsjetio je predsjednik Opštine Aprcović. On je naveo i da će dvadesetčetiri parking mjesta Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza, ostati mimo pomenutog obuhvata odnosno da će dio tih parking mjesta biti opredijeljen za parkiranje taksista.

„ Naravno, naći ćemo način da nadomjestimo sredstva koje Komunalno gubi. Mi smo već kroz budžet namijenili značajna sredstva za obnavljanje voznog parka ovog preduzeća, a u planu je i nabavka novih kontejnera. Što se parkinga tiče – alternativa je svakako prostor na kojem je bila smještena nekadašnja garaža „Autoboke“. Prostor se nalazi na nekih 340 metara od južnih gradskih vrata. Takođe, tu je i prostor preko puta Autoremonta. Na tome će se raditi“ – kaže Aprcović. On je rekao i da je vanredna skupština Luke Kortor AD zakazana za 16. mart.

 U okviru tačke Izbor i imenovanja – za direktorku Kulturnog centra „Nikola Đurković“ imenovana je Tatjana Miljenović. Umjesto Ljubice Rajković za predsjednicu Savjeta Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ imenovana je Katica Brkanović, a za članicu Savjeta Opštinske javne ustanove „Muzeji Kotor“ umjesto Ilije Mlinarevića imenovana je Ana Lindi. Član Odbora direktora Preduzeća za odvoženje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat umjesto Vaska Ševaljevića biće Miloš Vuksanović.

Odbornici su usvojili i Predlog Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu, te Predlog odluke o kupovini zemljišta označenog kao kat.parc.1421/3 K.O. Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice DUP-om Dobrota, zatim i Lokalni plan za mlade LAPM 2010-2021.

Usvojeni su i Izvještaj o radu sa finansijskim planom za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, Program rada i finansijski plan za 2020. godinu ovog društva, Programe rada i finansijske planove za 2020. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor, DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor”, OJU “Muzeji” Kotor, kao i JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor.

Odbornici su se pozitivno izjasnili i o Izvještaju o realizovanim aktivnostima Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja za 2019. godinu sa Planom poslovanja za 2020. godinu kao i o Programu kulturnih manifestacija za 2020. godinu. Na kraju zasijedanja uslijedila su odbornička pitanja i odgovori.

 

 

Podijeli na: