Politika

18.11.2019
288

32 SJEDNICA SO KOTOR - U FOKUSU ODLUKA O REGULISANJU ODNOSA IZMEĐU OPŠTINE I KOMPANIJE BIGOVA BAY

Odbornici gradskog parlamenta su, u okviru današnjeg XXXII zasijedanja SO Kotor, prihvatili osam tačaka dnevnog reda, od predviđenih dvadeset.

Sa 17 glasova za i jednim protiv, usvojena je Odluka o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i Bigove Bay. Kako se navodi u obrazloženju, vrijednost ove investicije 300 miliona eura, a značajna je, ne samo za razvoj Kotora, već i Crne Gore. Kako se čulo, Opština Kotor i Direkcija za uređenje i izgradnju su Bigova bay d.o.o. prepoznali kao strateškog razvojnog partnera, a kroz ovaj sporazum kompanija će, kako je planirano, razviti luksuznu turističku destinaciju u Glavatičićima. Uvodnu riječ imao je predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović, podsjetivši da je taj izuzetno atraktivan lokalitet do sada bio veoma slabo komunalno opremljen. Kako je rekao, ovaj projekat doprinijeće potpuno drugačijem percipiranju visokog turizma na nivou grada. "Ovo područje pokriveno je planskom dokumentacijom, najprije, Državnom studijom lokacije za Sektor 38, koji se odnosi na Bigovu i Lokalnom studijom lokacije koja se odnosi na Trašte. Kompanija Bigova bay je, kao investitor, dužna da plati šest i po miliona eura vrijednosti naknade za opremanje komunalno opremanje zemljišta, a Opština Kotor preko petnaest miliona eura", saopštio je Aprcović.

Odbornica Građanskog pokreta URA, Ljiljana Popović Moško, rekla je da je 90 odsto ovog sporazuma "produkt prethodne vlasti". Njena primjedba upućena izvršnoj vlasti odnosila se na to da u obimnom materijalu ne postoji rezime sporazuma, odnosno finansijska projekcija od strane Opštine Kotor. "Radi se o ozbiljnom projektu, kojeg u sušitini podržavam. Međutim, u pitanju je višemilionsko opštinsko zaduženje, a u planu je i davanje hipoteka. Građani u ovom momentu, ne znaju tačno, između ostalog, koliko iznosi kreditno zaduženje, niti koliko ćemo dobiti komunalno opremljenih parcela", kazala je Moškov.

Predsjednik Aprcović je odgovorio odbornici Moškov da je u pitanju nešto što je prethodna vlast trebala da završi prije dvije godine. "Nemoguće je da buduće nepredviđene okolnosti budu sastavni dio ovog sporazuma. Njegova suština se ogleda u činjenici da upravo ova kompanija može veoma brzo birati izvođače radova na objektima komunalne infrastrukture. Da ne podliježe Zakonu o javnim nabavkama. I tu smo zaštitili interese Opštine Kotor, jer moraju biti usaglašeni rezultati javnog poziva kojim će se prikupljati ponude za ulaganje u dio buduće saobraćajne infrastrukture., zaključio je Aprcović.

Odbornik LP Vido Drašković pojasnio je zbog čega podržava ovu odluku. "Ovo je način kako najbezbolnije riješiti građevinsko opremanje zemljišta, koje je obaveza Opštine Kotor i bez dovođenja investitora na ovo područje. Koliko vremena će biti potrebno da se novac vrati, zavisiće od budućeg ulaganja investitora, ali i od opštinske odluke koja će tretirati visinu poreza na nepokretnosti", mišljenja je Drašković.

Odbornica Bruna Lončarević istakla je da se radi o "izvanrednom primjeru projekta koji je itekako potreban opštini Kotor".

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Kotor za 2018. godinu nije prihvaćena. Protiv je bilo 17 odbornika, jedan je bio za, a jedan uzdržani. Pomoćnica sekretara Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Nada Vučković obrazložila je da je prošlogodisnji budžet planiran u iznosu od 21 milion 579 hiljada eura, realizovan 93,5%. Ukupni izdaci bili su 15 miliona 890 hiljada 291 eura, a razlika od 4 miliona 285 hiljada 267 eura prenijeta je u narednu godinu, kao početni depozit budžeta u 2019. godini. U strukturi primitaka najveće učešće, dodala je, imali su prihodi po osnovu poreza na nepokretnosti sa 25%, prihodi od poreza na promet nepokretnosti 9,18%, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa 8,68%, prihoda od zakupa poslovnih prostora 6,06 odsto, prihoda od naplate ulaznica na bedeme 5,38 odsto.

Željko Avramović je ovom prilikom saopštio stav kluba odbornika DPS da iz suštinskih, principijelnih, tj. političkih razloga neće glasati za usvajanje završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2018. godinu, budući da su i svojevremeno imali drugačiji stav, vezan za ovu tačku dnevnog reda. Prihvaćene su i Odluke o porezu na nepokretnosti, visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor, kupovini zemljišta (dijela kat. parc. 2176/2 KO Dobrota I) radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota, utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje sekundarnog kanalizacionog kraka planiranog DUP-om Dobrota, te o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini zemljišta (kat. parc. 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane LSL Grbalj II).

Usvojen je Lokalni program socijalnog stanovanja Opštine Kotor za 2019-2020 godinu.

Preostale tačke dnevnog reda, kako je kazao predsjednik gradskog parlamenta Jovo Suđić, razmatraće se u nastavku zasijedanja 32. sjednice SO Kotor.

O terminu održavanja javnost će biti blagovremeno obavještena putem talasa Radio Kotora.

Podijeli na: