Politika

18.11.2019
249

31. SJEDNICA - USVOJENA ODLUKA O REGULISANJU ODNOSA OPŠTINE I VK PRIMORAC

Odbornici gradskog parlamenta su danas, u nastavku tridesetprvog zasijedanja Skupštine opštine Kotor, usvojili Odluku o regulisanju međusobnih odnosa između Opštine Kotor i Vaterpolo kluba "Primorac".

Za pomenutu Odluku glasalo je ukupno 17 odbornika, dok je uzdržan bio Vido Drašković iz Liberalne partije.

"Budući da je VK "Primorac" Kotor klub od posebnog interesa za opštinu Kotor, prepoznali smo da je javni interes rješavanja problema u klubu koji se negativno odražavaju na samo funkcionisanje kluba" – kazao je, pored ostalog, predsjednik Opštine Željko Aprcović.
Naime, prije četiri mjeseca lokalna samouprava započela je sa aktivnostima na regulisanju međusobnih odnosa između VK "Primorac" Kotor i "Primorje " Hotels &˛Restaurants AD Tivat, a sve u cilju preuzimanja kluba u vlasništvo Opštine.

"Svi smo upoznati sa činjenicom da je VK "Primorac" u određenim teškoćama. Potrudili smo se da napravimo jednu cjelokupnu informaciju za javnost kako bismo prikazali finansijsko materijalno stanje u klubu. Uzeli smo u obzir činjenicu da je klub osnovan 1922. godine i da će za dvije biti stogodišnjak. Sve je i lokalni parlament prepoznao kada je svojeveremeno donio Odluku da se radi o klubu od posebnog značaja za grad. Na klub koji je 2009. godine osvojio tutulu prvaka Evrope, a naredne je bio vicešampion smo svi izuzetno ponosni" – rekao je Aprcović. Ističe da je činjenica da su se nagomilale obaveze te da iz Informacije koja je dostupna odbornicima može da se vidi da se "po osnovu ugovora o pozajmicama eksploatiše sa cifrom od oko milion 550 hiljada eura koliko su AD Primorje i privatnici uložili da bi klub normalno funkcionisao".
" Sa tog aspekta je preduzeto niz pravnih radnji, zaštićen je javni interes iz oblasti sporta, pritom se vezujući za Zakon o sportu i Zakon o lokalnoj samoupravi u kojima smo jasno definisali na koji način želimo da riješimo situaciju. U razgovoru sa sadašnjim menadžmentom vaterpolo Kluba Primorac je došlo, da tako kažem, do određenog približavanja stavova sa nama iz lokalne samouprave. Obavezali smo se da će se pozajmice koje su na nivou od preko milion 550 hiljada u narednih deset godina otpisivati , a sa aspekta želje da se ne opterećuje ni rad akcionarskog društva koje je uložilo sredstva za kvalitteniji rad VK Primorac. Dogovorili smo se ( što će biti pretočeno u Ugovor) da će dio obaveza koje VK Primorac po osnovu zarada odnosno ugovora potpisanih sa igračima (pogotovu u periodu od 1009. do 2012. godine) preuzeti AD Primorje. Oni će se Odlukom obavezati da sudski sporovi koji su u toku , a koji bi mogli da proizvedu određene negativne finansijske efekte po rad kluba, preuzeti obavezu da izmire te obaveze. Radi obezbjeđenja interesa lokalne samouprave smo se dogovorili da se po tom osnovu dostavi deset blanko mjenica kojim će se garantovati isplata tih potraživanja" – rekao je, između ostalog, Aprcović.

 

Podijeli na: