Kultura

09.03.2020
171

PROMOCIJA KNJIGE IZABRANA PISMA KNJIŽEVNIKA U SRIJEDU 11. MARTA U KOTORSKOM KULTURNOM CENTRU

Promocija knjige “Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković Beograd” biće održana u srijedu 11. marta sa početkom u 19 sati, u multimedijalnoj sali Kulturnog centra “Nikola Đurković” u Kotoru.

O knjizi će govoriti autorka dr Tatjana Brzulović Stanisavljević.

Tatjana Brzulović Stanisavljević (1965), doktor filoloških nauka, zaposlena je u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu kao načelnica Sektora za nabavku i obradu bibliotečkog materijala. Aktivno je učestvovala u više projekata koji su realizovani u Univerzitetskoj biblioteci.

Područja njenog interesovanja su arhivska građa, rukopisi i pisma koje istražuje već nekoliko godina. Redovno objavljuje radove u domaćoj i stranoj naučnoj i stručnoj periodici, kao i na portalu za humanistiku „Kulturni heroj“. Objavila je dvije knjige uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije: Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ i Izabrana pisma književnika iz Arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković”.

Članica je uređivačkog odbora naučnog časopisa Bibliotekar (M53) od 2016. godine. Od 2019. godine članica Komisije za licence i uzajamnu katalogizaciju pri VBS-u. Dobitnica je nagrade „Marija Ilić Agapova” za 2017. godinu koju dodjeljuje Biblioteka grada Beograda najboljem bibliotekaru.

Kada je riječ o prepisci književnika iz zbirke Joce Vujića, ona sadrži pisma koja najčešće govore o privatnom životu ovih ličnosti i pomaže nam da bolje i prisnije shvatimo kontekst u kome su stvarali. Ipak, jedan dio prepiske posjeduje i književno-umjetničku vrijednost (na primjer, prepiska Jovana Jovanovića Zmaja), a najveći značaj iste se ogleda u činjenici da je kompletna prepiska književnika iz ove kolekcije, većim djelom ostala neobjavljena.

U njoj su, međutim, između ostalih, zastupljeni književnici i kulturni poslenici: Vuk Stefanović Karadžić, Đuro Daničić, Stojan Novaković, Simo Matavulj, Janko Veselinović, Milica Stojadinović Srpkinja; ali i stvaraoci i pregaoci na polju kulture sa šireg jugoslovenskog područja kao što su Matija Ban ili Milan Rešetar.

Značaj ove prepiske je ogroman, jer pruža autentični uvid u buran period uspostavljanja jugoslovenske književnosti i kulture tokom 19. vijeka. Ovo tim prije što većina obuhvaćenih imena predstavlja vodeće ličnosti onog vremena, kada je riječ o pomenutom kulturološkom procesu. Naročito su, u tom smislu, značajne prepiske: Jovana Jovanovića Zmaja, Milice Stojadinović Srpkinje i Milana Rešetara, koje su potpuno nepoznate stručnoj i široj javnosti, budući da nikada nisu bile objavljene.

Organizatori ovog događaja su JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica, u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” iz Beograda.

 

Podijeli na: