Kultura

23.12.2021
459

POMORSKI MUZEJ REALIZOVAO JOŠ JEDNU EDUKATIVNO-KREATIVNU RADIONICU

Pomorski muzej Crne Gore Kotor u saradnji sa JU OŠ „Njegoš“ uspješno je realizovao još jednu pokaznu, edukativno - kreativnu radionicu “Školica brodomodelarstva”, u trajanju od dva dana.

Prvog dana (22.12.2021.) u galeriji Muzeja je modelar Tripo Moškov upoznao učenike IV razreda područnog odjeljenja u Škaljarima sa brodomodelarstvom, kao zanatom kojim se bavi iz hobija. Na primjeru makete jedrenjaka, tipa galeon, slikovito im je pokazao način izrade, kao i alate koje je koristio prilikom konstrukcije istog. Djeca su imala priliku i sama da učestvuju i koriste se raznovrsnim priborom koji je neizostavan dio rada svakog brodomodelara.
Drugog dana radionice, viša bibliotekarka Danijela Nikčević i dokumentaristkinja Dijana Đurašković su održale predavanje o brodomodelarstvu, kako bi djeci približile pojam vještine gradnje umanjenih primjeraka brodova. Kroz igru i mini kviz učesnici radionice su provjerili usvojeno znanje. Na samom kraju zajedno sa predavačima pravili su male makete jedrenjaka od plastelina.
 
Saopštenje – JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor
 

Podijeli na: