Kultura

13.01.2021
418

ODLUKA ADMIRALATA BOKELJSKE MORNARICE: PRODUŽEN MANDAT PROŠLOGODIŠNJEM MALOM ADMIRALU KARLU MARJANA RIBICI DO 13. JANUARA 2022.GODINE

Bokeljska mornarica je osnovana 13. januara 809. godine, prilikom dolaska relikvija svetog mučenika Tripuna u Kotor.

U skladu sa tradicijom i sa Statutom Bokeljske mornarice na taj dan,  Admiralat na predlog Upravnog odbora Mornarice, imenuje malog admirala, dječaka starosti od 7 do 12 godina čiji mandat traje godinu dana.

Mali admiral je simbol podmlađivanja Mornarice a njegov glavni zadatak  je, pored toga što učestvuje u nastupima Glavnog odreda prateći admirala, da 27. januara sa lođe katedrale u Kotoru izgovori pohvale-lode svetom Tripunu. Mali admiral se bira iz porodica koje imaju pomorsku tradiciju i čiji su članovi vezani za Bokeljsku mornaricu.

Institucija maloga admirala postoji od srednjeg vijeka, a sigurno od XV vijeka, iako se tada nije tako nazivao. Smatralo se da je samo dječak toga uzrasta bez velikih grijeha i dostojan da izgovori pohvale svetome Tripunu, zaštitniku Kotora.

U periodu od 1947. do 1990. godine, kada je  komunistički režim odvojio Bokeljsku mornaricu od njenih vjerskih tradicija,  mali admirali nijesu  izgovarali pohvale svecu. Konačno je 1990. godine ponovo obnovljeno učešće Mornarice u proslavi Tripundana, izabran je mali admiral Frano Milošević koji je izgovorio pohvale i do danas je ta drevna  tradicija nastavljena, regulisana inoviranim Statutom.

Imajući u vidu vanredne okolnosti uslovljene pandemijom, Admiralat Mornarice je odlučio na današnjoj sjednici da ove godine ne izabere novog malog admirala, već da produži mandat prošlogodišnjem Karlu Marjana Ribici, do 13. januara 2022. godine. Pritom je uzeto u obzir da u toku prošle godine mali admiral, kao i Glavni odred Mornarice, zbog pandemije korona virusa, nije nastupao na većini Statutom predviđenih manifestacija.

 

Podijeli na: