Kultura

06.10.2020
284

MINISTARSTVO KULTURE: POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE FILMOVA ZA 93. NAGRADU OSKAR U KATEGORIJI NAJBOLJEG MEĐUNARODNOG FILMA

Ministarstvo kulture uputilo je poziv domaćim filmskim producentima da do 1. novembra 2020. prijave film (igrani, dokumentarni, animirani - preko 40 minuta) za izbor crnogorskog kandidata za 93. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i nauke – Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film (International Feature Film Award) za 2020.

Pravo učešća imaju registrovani crnogorski filmski producenti, pod uslovom da je film prvo javno prikazan u Crnoj Gori u periodu između 1. oktobra 2019. i 31. decembra 2020, kao i da je prvi put javno prikazan u domaćem komercijalnom bioskopu (zarad profita producenta i prikazivača) sedam dana u kontinuitetu. Film koji u bilo kojoj verziji bude imao javno prikazivanje ili distribuciju u nebioskopskom kontekstu prije prvog bioskopskog prikazivanja, neće biti prihvatljiv za učešće. Uslovi su i da je tokom prikazivanja film reklamiran i medijski eksploatisan na uobičajen način, te da je snimljen na crnogorskom ili nekom od jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, kao i da je producent u potpunosti podmirio sve finansijske obaveze prema autorima, ekipi i glumcima (honorari, porezi, doprinosi, itd), što se odnosi i na regulisanje autorskih prava za korišćenje muzike, inserata…

Na javni poziv može se prijaviti i film koji je zbog pandemije korona virusa i prethodne obustave rada bioskopa u Crnoj Gori bio prikazan putem uglednog servisa za komercijalnu striming distribuciju ili putem VOD platforme (sadržaj na zahtjev), pod uslovima iz specijalnih pravila Akademije.

Kompletna dokumentacija podnosi se do naznačenog datuma neposredno Arhivu Ministarstva kulture ili poštom na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa 83, 81250 Cetinje – s naznakom: Selekcionoj komisiji za nagradu Oskar.

O izboru crnogorskog kandidata odlučivaće Selekciona komisija na osnovu specijalnih pravila za 93. nagradu Američke akademije i pravila Ministarstva kulture. Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

 Više detalja o uslovima, te obrasci i pravila za prijavljivanje dostupni su na sljedećem linku:

https://mku.gov.me/vijesti/234459/Prijavljivanje-za-93-nagradu-Oskar-u-kategoriji-za-najbolji-medunarodni-film-International-Feature-Film-Award-za-2020-godinu.html

 Ministarstvo kulture

 

Podijeli na: