Kultura

16.09.2020
548

LISTA ODOBRENIH PROJEKATA ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

Na osnovu Javnog poziva za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu broj 07-633/20-10494 od 23.07.2020. godine i stava 2 i 3 Rješenja Predsjednika Opštine o imenovanju Komisija za procjenu kvaliteta projekata i raspodjeli sredstava za realizaciju programa “Podrška individualnom kulturnom stvaralaštvu” od 21.08.2020. godine broj 0101-018/20-12072 Komisija objavljuje:

 LISTU ODOBRENIH PROJEKATA ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

  

Redni broj

Ime i prezime autora/ke

Projekat

Opredijeljena sredstva

1

Predrag Batuta

“Dođite na feštu”

700 eura

2

Dražen Žižić

“Ovo je svačija dobrota”

1.110 eura

3

Isidora Milivojević

“Gospin fado”

800 eura

 

4

 

Dubravka Jovanović

 

“Muzička škatula na engleskom i italijanskom jeziku”

 

600 eura

5

Dolores Fabian

“More o'cukra”

800 eura

6

Katja Fabian

“Tramont o'ćakula”

600 eura

7

Danka Vuković

“Dobrotski đardin”

600 eura

8

Aleksandar Kaluđerović

“Kultura je tu”

1.800 eura

9

Ranko Maraš

“Perast – tradicija koja živi”

1.800 eura

10

Tiho Biskupović

“Kotorski heroji”

1.190 eura

 

Sva prava i obaveze će biti definisana pojedinačnim ugovorima koje će Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport I društvene djelatnosti zaljučiti sa subjektima iz Javnog poziva broj 07-633/20-10494 od 23.07.2020. godine.

 

 PREDSJEDNICA KOMISIJE, Marina Dulović

Foto: internet

Podijeli na: