Kultura

20.01.2021
1380

IZ ŠTAMPE IZAŠAO EHO 9, LIST UČENIKA GIMNAZIJE KOTOR

Ove godine, školski list „Eho“ 9 završen je u decembru 2020., a ne u aprilu kako smo to navikli svih prethodnih godina. Umjesto da ispraćamo maturante, razmišljamo o organizaciji ekskurzije i unapređenju obrazovanja, našli smo se u „mreži“ onlajn nastave i mnoštvu vijesti o širenju pandemije Covid – 19, pravih i lažnih, prinuđeni na distancu jedni od drugih, a najviše od školskog života. To je onemogućilo razmjenu ideja i članaka sa novim saradnicima i preusmjerilo sadržaj našeg lista ka novim, aktuelnim temama.

„Eho“, svakako, nije zamišljen da bude samo informativno glasilo naše škole, već nam je cilj da pokrenemo teme zanimljive i za buduća istraživanja, predstavimo razmišljanja srednjoškolaca o savremenom svijetu, interesovanja za zavičajnu prošlost, njihove uspjehe i stvaralačke doživljaje.

Ovogodišnji broj donosi vijesti o zavidnim rezultatima učenika na takmičenjima, stvaralačkim projektima iz ekologije, ali i iz kulinarstva, priču o kulturnoj prošlosti kroz muziku, nezaobilazno poetsko i prozno stvaralaštvo, fotografije i crteže, kao i različite aspekte života u protekloj godini. Posebnu pažnju zaslužuju članci maturanata, a mnoge su poslali kada su već završili školu, koji svjedoče o njihovoj nadarenosti, zrelosti i pokazanoj odgovornosti.

„Eho“ je u protekloj godini nastavio saradnju sa časopisom „Ogledalo“ Matematičke gimnazije iz Beograda, a primjerci prethodnog broja stigli su i do srednjoškolaca u Los Anđelesu i Čikagu.

Svoj doprinos i ove godine su dali kulturni radnici iz Kotora, ŠOSMO „Vida Matjan“, kao i profesori naše škole u svojim člancima. U redakciji „Eha“ 9 bili su učenici: Ivana Lučev, glavna urednica i saradnici: Ana Kaluđerović, Dejana Nikolić, Franka Peruđini, Hana Medan, Katja Radovanović, Maja Vulović, Nastasja Barović, Stefan Lazarević. Glavni urednik je prof. Sonja Golub Klenak.

Školski list je štampan u 1000 primjeraka i ima 84 strane, navodi se u saopštenju koje potpisuje prof. Sonja Golub Klenak.

Radio Kotor su posjetile učenice trećeg razreda Gimnazije iz redakcije školskog lista Maja Vulović, Katja Radovanović i Nastasja Barović, koje su nam poklonile nekoliko primjeraka.

U galeriji je dio tekstova najnovijeg broja.

Podijeli na: