Ekonomija

24.06.2020
673

ZNAČAJNI PROJEKTI ZA OPŠTINU KOTOR I NJENE GRAĐANE

Predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović i potpredsjednica Sonja Seferović, danas su u opštinskoj sali za sastanke od predstavnika KfW banke Željka Uljarevića i izvršnog direktora Vodacoma Dragana Roganovića, dobili potpisani primjer Ugovora o grantu koji iznosi nešto preko 9 miliona eura.

Kako su kazali, očekivani uticaj projekta je pružanje podrške ekonomskom razvoju Crne Gore promovisanjem turizma na Crnogorskom primorju i unaprijeđenjem zaštite životne sredine i vodenih resursa u primorskom regionu kao segmenta održivog razvoja.

Prema riječima predsjednika Aprcovića, predviđeni rezultati projekta su povećanje stepena priključenosti na centralizovani kanalizacioni sistem uz adekvatno prečišćavanje otpadnih voda kao i obezbijeđenje smanjenja gubitaka vode. On ističe da će izgradnja nove kanalizacione mreže u decentralizovanim naseljima sa visokim potencijalom za razvoj turizma i priključenje istih na PPOV direktno uticati na smanjenje zagađenosti ekološki osjetljivog područja Bokokotorskog zaliva, te da će stanovništvo koje živi u ovom projektnom području imati direktne koristi od realizacije ovog projekta.

Kako navodi Arpcović, preduzeće „Vodacom“ vrši nadzor, implementaciju, te daje konsultantke usluge za realizaciju projekata vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na nivou opštine Kotor.

„Drago mi je što smo na kraju decembra prošle godine, nakon skrininga koji je trajao preko godinu dana, obezbijedili još jedan nivo sredstava koji u ukupnoj sumi iznosi oko 9 miliona eura, što će puno značiti u budućoj realizaciji svih onih projekata koji su u završnoj fazi. Znamo da smo projekte za poboljšanje odvođenja otpadnih voda, a tiču se teritorije Perasta i Risna, te Mua, Prčanja i Stoliva, velikim dijelom završili. Na sastanku sa predstavnicima Vodacoma ugovorili smo dinamiku rada, u smislu dobijanja neophodnih saglasnosti, a tiče se stanica koje treba da se izrade u naseljima Muo, Prčanj i Stoliv i stanice u Perastu. Time bi se stvorili uslovi da zajedno sa izabranim konsultantom odradimo raspisivanje međunarodnog Javnog poziva za izbor najpovoljnijeg i najboljeg ponuđača za izvođenje ovih radova“ – navodi Aprcović.

On ističe izuzetnu važnost projekta distributivnog cjevovoda koji bi trebao da se radi na potezu Muo-Prčanj-Stoliv u vrijednosti od oko 13 miliona eura.

„Opština Kotor će u saradnji sa Vladom Crne Gore probati da iznađe nedostajući dio sredstava kako bi smo zaokružili sistem za preradu otpadnih voda, prevashodno sistem za preradu otpadnih voda na nivou Kotora, a kasnije i da bi obezbijedili poboljšanje vodosnadbijevanja na izuzetno atraktivnim turističkim lokalitetima Muo, Prčanj i Stoliv“ – objašnjava Aprcović.

Prem njegovim riječima, gradsko preduzeće DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor napravilo je spisak prioriteta koji bi mogli biti finansirani iz mjera 5.2 (poboljšanje vodosnadbijevanja i i odvođenje otpadnih voda).

„Fokus naše pažnje jeste na cjevovod koji bi se radio na potezu od Veriga do Kostanjice, odnosno Morinja, kako bi smo dio vodosnadbijevanja završili iz Regionalnog vodovoda koji treba da poveže Herceg Novi i na taj način omogućili dodatne količine vode prema Perastu i Risnu, nedostajuće količine vode, pogotovo tokom sušnog, ljetnjeg perioda. U dogovoru sa predstavnicima Vodacoma napravljen je projekat za Novo naselje koji bio omogućio kvalitetnije vodosnadbijevanje iz razloga što znamo da je najveći gubitak na vodovodnoj mreži u tom dijelu Škaljara“ – ocjenjuje predsjednik Aprcović i dodaje da u prioritetne projekte spada i vodovodni sistem u Dobroti.

„Radi se o vodovodnom sistemu između dva puta od Kampa do Svetog Stasija. U dijelu poboljšanja uslova rada preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Kotor, upravo kroz ove mjere, predviđen je novi poslovni objekat u Industrijskoj zoni. U dogovoru i sa konsultantom i Vodacomom bi smo preusmjerili sredstva na jednu buduću investicionu aktivnost, koja se odnosi na prostorije koje su u vlasništvu Opštine Kotor (prostor u Škaljarima, bivši Jugopetrol). Namjera nam je da upravo u tom prostoru stacioniramo naša preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija, Komunalno preduzeće i ostatak prostora, po potrebi, za Direkciju, odnosno za druge potrebe nevladinog sektora. Znamo da dio magacinskog prostora preduzeće DOO Vodovod i kanalizacija u ugovorenom odnosu sa Jugopetrolom koristi već desetak godina tako da će to značajno umanjiti finansijske obaveze našeg gradskog preduzeća i omogućiti veći, bolji, kvalitetniji rad našeg DOO Vodovod i kanalizacija Kotor“ – kaže Aprcović.

On ističe da su se, zahvaljući „Vodacomu“ i KFW banci, stvorili neophodni preduslovi za realizaciju pomenutih projekata.

„Mi ćemo se potruditi kao lokalna samouprava da obezbijedimo nedostajući dio sredstava, što jeste naša obaveza, prevashodno prema građanima. Ja se iskreno nadam da ćemo do jeseni već imati raspisan javni poziv i da ćemo u narednom periodu imati odabir najboljeg ponuđača, kako bi mogli do kraja ili početkom iduće godine stupiti u realizaciju neophodnih radova. Moramo dobro voditi računa o turističkoj sezoni, pogotovo u dijelu koji se odnosi na Perast i Risan zbog specifičnosti uslova u kojima će se raditi projekat. Zato što moramo da radimo dio primarnog sistema i dio sekundarne i tercijalne mreže priključka svih objekata koji trebaju biti priključeni na primarni kanalizacioni sistem.

Mislim da će kotorska opština biti jedna od prvih na Crnogorskom primorju koja će zaokružiti taj kanalizacioni sistem i ići ka postrojenju za preradu otpadnih voda koji smo, uz podršku i Kfw banke i opštine Tivat izgradili kako bi smo imali na kvalitetan način regulisan tretman otpadnih voda“ – ocjenjuje Aprcović.

On objašnjava da Opština Kotor mora dobiti saglasnot Vlade Crne Gore nakon koje građani Kotora mogu očekivati realizaciju pomenutih projekata koji će, ističe Aprcović, donijeti benefite ne samo građanima Kotora, već i privrednim subjektima koji u turističkoj djelatnosti daju finasijski doprinos radu i životu kako opštini Kotor tako i svih njenih građana.

Uljarević pojašnjava da je sa MORT-om dogovoren ugovor – 9 miliona granta EU kroz investicioni okvir Zapadni Balkan WBIF.

„Zajedničkim naporima KFW banke, Opštine Kotor, Vodacoma i Vlade Crne Gore dobijena su grant sredstva za projekat ukupne vrijednosti oko 13 miliona eura. Treba zatvoriti prsten kanalizacije oko Boke kotorske, taj dio koji još nedostaje Risan, Perast kao glavne turističke destinacije“ – navodi on.

Uljarević ističe da saradnja Kfw banke sa Opštinom Kotor traje jako dugo.

„Sarađujemo već dvadesetak godina na komunalnim projektima i ostlaim sektorima kao što su energetska efikasnot i drugo. 

Da bi se dobila sredstva EU iz raznih fondova potrebna je podrška jedne od međunarodnih finansijskih institucija. Kfw je tu akreditovana od samog početka i mi smo do sada za Crnu Goru zajedničkim naporima obezbijedili 110 miliona granta, što za putnu infrastrukturu, energetiku i za komunalni sektor.

Nedostajuća sredstva postoje. Postoji kreditna linija naše banke tzv. 5.2 faza u visini od 28 miliona gdje ima još sredstava koja nisu raspoređena. Vodacom je upoznat i oni rade na tome, tako da sa njima i u dogovoru sa Ministarstvom finansija je potrebno napraviti ugovor o proslijeđivanju sredstava.

Tačan iznos ćemo znati u trenutku kada dobijemo najboljeg ponuđača, ali zajednička procjena je da je ukupna vrijednost nekih 13 miliona eura, u zavisnosti od samih ponuda“ – objašnjava Uljarević.

Roganović je izrazio zadovoljstvo zbog, kako je kazao, uspješne realizacije projekta.

„Radi se o dugogodišnjoj, uspješnoj saradnji. Izabran je novi konsultant za fazu 5.2 koji će vrlo brzo početi da radi na svim ovim projektnim mjerama vezano za izradu ili završetak projekta od Kostanjice do Morinja, projekat Novog naselja, upravne zgrade“ – kaže Roganović.

Podijeli na: