Ekonomija

18.01.2020
440

ZNAČAJNA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJE VODOSNABDIJEVANJA U 2020. GODINI

Prioritetni zadaci DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor u 2020. godini su redovno snabdijevanje pijaćom vodom potrošača priključenih na vodovodni sistem, te skupljanje i transport otpadnih voda u postrojenje za prečišćavanje u Đuraševićima, u skladu sa zakonskom regulativom.

Kako je saopšteno danas Radio Kotoru iz ovog gradskog preduzeća, neophodno je i u ovoj godini realizovati brojne aktivnosti predviđene Programom rada i finansijskim planom za 2020. godinu. U pitanju su: kontinuirano mjerenje i praćenje količine vode koja ulazi u vodovodni sistem, putem SCADA sistema, i dodatnim mjerenjima na terenu, zamjena dotrajalih ventila i cjevovoda u pumpnim stanicama i rezervoarima, kontinuiran rad na smanjenju gubitaka, detekciji gubitaka na vodovodnoj mreži i njihovom otklanjanju. Poslovi na kojima će biti fokus su i razdvajanje zona vodosnabdijevanja i odvajanja priključaka sa tranzitnih i potisnih cjevovoda, ugradnja regulatora pritiska u cilju smanjenja pritiska u distributivnom sistemu, kvalitetnije praćenje potrebe za količinama zahvaćene vode u vodovodni sistem u cilju smanjenja troškova električne energije, redovno održavanje elektro opreme na pumpnim stanicama, dalje ucrtavanje sekundarne vodovodne mreže i izrada katastra instalacija vodovodnog sistema (GIS) u novom programu Edams, kao i ucrtavanje kanalizacione mreže.

U saopštenju koje potpisuje izvršni direktor ovog preduzeća Safet Luković se navodi da je u narednom periodu predviđeno: uređenje zona sanitarne zaštite izvorišta, izgradnja novog ili zamjena oštećenog dijela podmorskog cjevovoda Dobrota-Prčanj nakon okončanja procesa kojim će se preko, kako domaćih tako i međunarodnih institucija, očekuju, naplatiti učinjena šteta od strane za sada neidentifikovanog plovila. “Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru je okončalo izviđajne radnje i očekuje se nastavak postupka. Ukoliko se navedeni proces ne završi do početka ljetnje sezone, kada bude potrebna veća količina vode, umjesto vode iz Orahovačkih izvorišta, biće neophodno preuzimati dodatne količine vode iz sistema Regionalnog vodovoda, što će povećati troškove vodosnabdijevanja za oko 30.000 eura mjesečno”, navodi se u saopštenju.

Na prijedlog DOO „Vodovod i kanalizacija“ Kotor, tokom izrade ovog Programa, planirane su investicione aktivnosti na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži koje su kasnije usaglašene i uvrštene u Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu i Program uređenja prostora kroz kapitalni budžet Opštine Kotor u iznosu od 210.000,00 eura za izgradnju objekata i za Pripremne radove i projektovanje novih objekata komunalne infrastrukture 375.000 eura.

Za investiciono održavanje komunalne infrastrukture vodovodne mreže kapitalnim budžetom Direkcije planirano je 110.000,00 eura za sljedeće projekte: Sanacija izvorišta u Gornjem Grblju, izmještanje cjevovoda (Ø400 PVC) na trećem putu u dužini od 310 metara, izrada SCADA sistema (proširenje postojećeg sistema), izrada kanalizacionog voda (za potrebe priključenja što većeg broja objekata na kanalizacioni sistem, kao i kanalizacionog sistema Stari grad faza III (predstavlja nastavak radova od strane Direkcije za izgradnju Kotora, kroz Stari grad).

Za izgradnju novih objekata, pripremne radove i projektovanje komunalne infrastrukture u 2020. godini kapitalnim budžetom Direkcije planirano je 375.000,00 eura.

U planu su: izrada projekta vodosnabdijevanja Donjeg Grblja, vodosnabdijevanja Lješevića, Vranovića, Pobrđa i Bigove, izgradnja objekata za poboljšanje vodosnabdijevanja viših zona grada, stavljanje u funkciju rezervoara St. Fortica i povezivanje na regionalni vodovod, te izgradnja novih instalacija vodovoda i kanalizacije prilikom izgradnje Bulevara na potezu Jaz - Tivat.

Planirano je, napominju, da se iz sredstava preduzeća, u tekuće investiciono održavanje investira 172.000 eura i to za vodovodni 105.000 eura i kanalizacioni  sistem 67.000 eura.

Foto: TO Kotor

 

Podijeli na: