Ekonomija

30.07.2020
186

ZA TAKSISTE SPREMAN PRIRUČNIK O POZNAVANJU GRADA

Na sjednici Skupštine Opštine Kotor održane 28.07.2020. godine uvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu. 

Novina u navedenoj izmjeni i dopuni Odluke odnosi se na registraciju dispečerskih centara. To znači da posredovanje u ugovaranju vožnji između auto-taksi prevoznika i korisnika usluga  može da vrši pravno lice ili preduzetnik, koji ima odobrenje za obavljanje poslova posredovanja u auto taksi prevozu, a kako je to definisano u članu 14 a navedene Odluke.

 Sledeća novina odnosi se na postupak izdavanja i na izgled obrasca auto taksi legitimacije, a kako je to definisano Pravilnikom o obrascu cjenovnika usluga u auto-taksi prevozu i obrascu auto-taksi legitimacije vozača (“Službeni list Crne Gore”, br. 037/20). Naime, auto-taksi legitimacija izrađuje se dvostrano u formatu A7 (dimenzije 74 x 105 mm) u svijetlo smeđoj boji, na unikatnom zaštićenom papiru koji imaju unikatni vodeni znak na cjelokupnoj površini papira, UV zaštitu i unikatnu hologramsku zaštitu. Osim standardnih podataka koji su i do sada bili upisani na taksi legitimaciji ubuduće će se i upisivati podaci vezani za broj ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom i broj uvjerenja o položenom ispitu o poznavanju grada za vozače za koje se izdaju taksi legitimacije. Ispit o poznavanju grada za vozače auto taksi vozila sprovodiće se prema Programu za polaganje ispita koji je utvrdio nadležni organ lokalne uprave, a troškovi će iznositi 30 eura po kandidatu. Nadležni Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj   je pripremio Priručnik za polaganje ispita koji je namjenjen kandidatima koji namjeravaju da polažu ispit o poznavanju grada kao taksi vozači, a u cilju njihovog boljeg edukovanja iz oblasti poznavanja grada. 

Novina je i da će ubuduće osim standardne dokumentacije koja se mora nalaziti u vozilu kojim se obavlja auto taksi prevoz morati da se nalazi i ovjerena kopija poreske potvrde poslodavca o zaposlenom vozaču izdata od organa uprave nadležnog za naplatu poreza, odnosno rješenje o paušalnom plaćanju poreza za lica koja obavljaju prevoz. 

Navedenom Odlukom predviđena je i obaveza prevoznika da u putničkom vozilu kojim obavlja auto-taksi prevoz imaju istaknut Info flajer koji se postavlja sa zadnje strane naslona za glavu na vozačevom i suvozačevom sjedištu, a koji izdaje nadležni Sekretarijat.

 

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj je navedenom Odlukom, a u skladu sa nadležnostima koji su mu dati Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, uredio oblast auto taksi prevoza na teritoriji opštine Kotor. 

Takođe su ispoštovane sve preporuke iz zaključaka Vlade vezane na suzbijanju sive ekonomije u oblasti auto taksi prevoza, a kako bi se stvorio dobar poslovni ambijent za obavljanje auto taksi djelatnosti. 

Prevoznici koji su registrovani za obavljanje auto taksi prevoza na teritoriji opštine Kotor su u obavezi da svoje poslovanje uskladie sa ovom Odlukom, kao i sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju najkasnije do 31.12.2020. godine. 

 Sve informacije vezane za Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu, njenu primjenu, kao i usklađivanje poslovanja postojećih prevoznika sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju zaintresovana lica mogu dobiti u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj rekla je sekratarka Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Tamara Lompar.

Foto - Dan

Podijeli na: