Ekonomija

17.02.2020
560

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. NA JAVNOJ RASPRAVI

Na sajtu kotor.me objavljen je Strateški plan razvoja Opštine Kotor za period od 2020. do  2024. 

Raspisana je (06. februara) i tridesetodnevna javna rasprava. Centralna je 04. marta (srijeda) u palati Bizanti od 10 do 14 časova. 

Dokument, kao i plan javnih rasprava nalaze se na linku  http://www.kotor.me/me/javne-rasprave-i-objave/strate%C5%A0ki-plan-razvoja-op%C5%A0tine-kotor-od-2020-do-2024/

Strateški plan prikazuje ekonomske, društvene, kulturne i sociološke aspekte sredine, predstavlja polazni dokument za sva ostala planiranja i usklađen je sa ciljevima i prioritetima Strategije regionalnog razvoja Crne Gore kao osnovnog planskog dokumenta na nacionalnom novou, kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja, Nacionalnu strategiju održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine i Master plan za razvoj turizma. Stoga, ovaj dokumet treba da obezbijedi konsenzus relevantnih državnih, regionalnih i lokalnih partnera o razvojnim potrebama opštine Kotor, te da posluži kao osnova za predlaganje, usklađivanje i finansiranje definisanih aktivnosti.

Podijeli na: