Ekonomija

26.12.2021
103

SARADNJA OPŠTINE KOTOR I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA

Opština Kotor je u okviru projekta „World of Work in Monetengro: Paving the Road to Recovery“ finansiranog od strane Fonda za dobro upravljanje Vlade Velike Britanije – u okviru aktivnosti „Podrška razvoju ženskog preduzetništva“, podnijela Prijedlog intervencije „Osnaživanje nezaposlenih žena za preduzetništvo“ preko svog Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ Kotor). Vrijednost odobrenog projekta je 44,018.16 eura i biće realizovan u periodu januar – mart 2022. godine.

U okviru pripremnih aktivnosti 23. novembra 2021. g. održan je trening za LPZ Kotor za jačanje kapaciteta lokalnog partnerstva za pripremu projektnih prijedloga u saradnji sa MOR. U periodu od 13. do 17. decembra organizovana je obuka za trenere koji će spovesti GET AHEAD obuku (Gender and Entrepreneurship Together) za 25 nezaposlenih žena sa teritorije opštine Kotor koje će biti odabrane putem Javnog konkursa. Prijedlogom intervencije je planirano da se nakon obuke, a shodno kriterijumima koji će blagovremeno biti objavljeni, dodatno podrži razvoj ženskog preduzetništva u opštini Kotor.

 

Kabinet predsjednika Opštine Kotor

Vladimira Jokića

Podijeli na: